מאמרים

צרכנות בשביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
בשנת השבע מתעוררת השאלה: מה נאכל? שהרי תבואה וירקות הגדלים בשביעית אסורים מגזירת חכמים כספיחי שביעית, ואת הפירות התורה מצווה להפקיר שהרי הם שייכים לכל ישראל, ואם כן מנין יהיה אוכל בשנה השביעית?

גודל עציץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
התירו בשביעית לגדל בעציץ שאינו נקוב תחת גג, ונשאלת השאלה מהו גודל העציץ המירבי שאפשר לגדל בו.

קדושת פירות שביעית במשנת הרב קוק זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי
מרן הרב קוק זצ"ל כרבה של יפו והמושבות, ולאחר מכן כרבה של ירושלים וארץ ישראל כולה, השפיע רבות על היישוב היהודי בארץ ישראל, ובייחוד בעניין המצוות התלויות בארץ. אחד מתחומי ההשפעה הבולטים ביותר היה בקיום מצות השמיטה. בדברינו נברר את שיטת מרן הרב קוק זצ"ל בדיני קדושת פירות שביעית.

קניית פירות שביעית באמצעות כרטיס אשראי

הרב אברהם סוחובולסקי
בירור סוגיית קניית פירות שביעית באמצעות כרטיס אשראי

שתילת צמחי מים בבריכה

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לתת צמחים בברכת דגים העשויה מבטון בתוך האדמה; הצמחים נועדו להוספת חמצן לדגים שבברכה?

קצירת פסי בידוד לפני העומר

הרה"ג יעקב אריאל
לקראת האביב נוהגים החקלאים לקצור את שולי השדות כדי שישמשו פסי בידוד למניעת התפשטות שריפות. יש לשאול א"כ, אם מותר לקצור בשדות תבואה פסי בידוד לפני פסח, שהרי אסור לקצור תבואה חדשה לפני העומר .

איסור”חדש” בארצנו בזה"ז- סקירה

הרב יעקב אפשטיין
כדי להבין באלו מוצרי מזון יש חשש איסור "חדש" בארץ ישראל בשנים אלו, יש צורך לידיעת גופי ההלכות, הגידול החקלאי, ודרכי הפיקוח על המוצרים במדינת ישראל. ונסקרם בקצרה.

קצירה לתחמיץ לפני העומר

הרה"ג יעקב אריאל
נהוג לקצור שעורה לצורך הכנת תחמיץ לבהמות כשהתבואה עדיין לא הבשילה. השעורה מגיעה לשלב זה לפני פסח. והשאלה היא: האם מותר לקצור לשם כך על אף שיש איסור קצירה לפני ט"ז בניסן, זמן קצירה העומר?

איסור "חדש" בימינו

איסור "חדש" הוא איסור אכילה מן התבואה החדשה וכל היוצא ממנה, עד לאחר הנפת העומר בזמן שבית המקדש היה קיים, או בזמן מקביל לו – בזמן שאין ביהמ"ק קיים. מהם דיניו בימינו?

קציר חדש בשדות בית השלחין בימנו ואחסונו בממגורות (תגובה)

הרב שלמה רוזנפלד
ידידי הרב שמואל דוד הסתפק בחוברת "אמונת עיתך" (41 עמ' 15) בעניין קציר משדות בית השלחין בימינו ונטה לאסור ובמיוחד את הגדיש שלהם. יעויין במאמרנו (תחומין ז' תשל"ו עמ' 108-104), שם הארכנו בדיון הנ"ל, להכרעות יותר ברורות לקולא בזמנינו.

קציר חדש למאכל בהמה

הרב שמואל דוד
האם מותר לקצור תבואה (חטה) מדשה קודם פסח למאכל בהמה?

כמות העיסה שיש להפריש להפרשת חלה

הרב יואל פרידמן
במאפייה יש ויכוח בין המשגיחים, האם יש להפריש 'כזית' חלה בכל הפרשה, או שיש להפריש פחות מ'כזית'?

חלה לבנות ישראל

הרב משה הרשטיק
מדרשת "התורה והארץ" מפעילה תכנית לימודים לבנות המצווה בנושא כשרות המזון והמצוות התלויות בארץ. אחת הסדנאות בתכנית זו עוסקת בהפרשת חלה, במטרה למסור לתלמידות ידע הלכתי והדרכה מעשית בנושא

לחם מחטה נבוטה

הרב יעקב אפשטיין
נמכר בימינו בחנויות, לחם עשוי חטה נבוטה, צורת עשיית הלחם כך היא: לוקחים גרגרי חטה שלמים ומרטיבים אותם, לאחר מספר שעות מתחיל תהליך נביטה בתוך החטים. ואז כותשים ומרסקים אותם (לא טוחנים כיון שהחטים לחות), מרטיבים מעט את העיסה ואופים אותה. התוצר הוא גוש אשר בו קמח עבה וחלקי חטים גדולים וקטנים, כאשר הקלי…

הפרשת חלה בשבת ויו"ט

הרב יגאל הדאיה
אדם שאפה מצות ולא הפריש חלה, ונזכר לאחר כניסת החג. כיצד ינהג?

הפרשת חלה במפעל

הרב יואל פרידמן
במפעל גדול שמייצרים לחם ועוגות מסוגים שונים, יש משגיח שאמון על הפרשת חלה בכל שעות היום, אך אין להם תקן להשגחה בלילה. כיוון שכן, אין אפשרות להפריש חלה על העיסות שמיוצרות בלילה. השאלה היא האם אפשר להפריש חלה בבוקר על כל העיסות שהוכנו בלילה.

צירוף בצק ומיני מאפה לחיוב חלה

הרב אהוד אחיטוב
בכדי שבצק יתחייב בחלה, צריך הוא להיות בכמות השווה למ"ג ביצים וחומש, כפי שנפסק בשו"ע (יו"ד סי' שכד סעי' א)[1]. אולם גם אם אין בעיסה כמות כזו, ניתן לצרפה לעיסה אחרת בתנאים מסויימים[2]. השאלה הנשאלת היא: האם ניתן לצרף בצק ומיני מאפה להשלים לשיעור חלה ע"י צירוף סל?

הפרשת חלה ממשלוחי מנות

הרב יגאל הדאיה
האם יש להפריש חלה ממיני מאפה ביתיים שמקבלים במשלוח המנות?

שריפת חלה בתנור ביתי

הרב יגאל הדאיה
האם מותר לשרוף את החלה, לאחר הפרשתה, בתנור האפיה הביתי?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא