מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות במערכות השיווק הציבוריות - סקירה

הרב דוד אייגנר
כשאדם פרטי מעוניין להפריש תרומות ומעשרות מפירות שקנה או שגדלו בחצרו, כל הפירות נמצאים לפניו, ויש לו שליטה מלאה על ההפרשה. לעומת זאת במערכת הציבורית הדבר מורכב יותר.

חיוב מעשר בקטיף תיירותי

הרב יואל פרידמן
קטיף תיירותי הוא בילוי שבו אדם מגיע עם בני משפחתו למטע שמיועד לכך, הם קוטפים פירות ואוכלים אותם ליד העצים. משלמים בכניסה לאתר, ובתוך המטע מותר לאכול בלי הגבלה. האם צריך להפריש תרו"מ מהפירות שאוכלים בתוך האתר?

הפרשת תרו"מ ממיץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
לדעת הרב קוק והחזו"א זצ"ל עדיף להפריש במיץ תפוזים לאחר עשיית המשקה, ואילו להגרצ"פ והגרש"ס זצ"ל עדיף להפריש בהיות הפירות קיימים.

הפרשה עתידית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אין תורמין... ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש... ואם תרמו אין תרמתן תרומה.

"בית האוצר" - מערכת לטיפול במעשרות ובנתינתם

הרב עזריאל אריאל
הפרשת תרומות ומעשרות היא מצוה חדשה יחסית לחלק גדול מהציבור היושב בארץ. מאות שנים, עת היינו בגלות, המצוה כמעט ולא התקיימה. נדרש היה מאמץ חינוכי, לימודי והסברתי כדי להחדיר בציבור את המצוה היקרה הזו

הפתרון לבעיית השמיטה במטעים (תגובה)

הרב זאב וייטמן
בספרי "לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל" נימקתי בפרוטרוט מדוע אין להסכים עם הגישה שמציג הרב יואל פרידמן בדבריו, לסגת חזרה אחורנית להסתמכות על היתר המכירה, ושעלינו לעודד ולחזק את קיום מצוות השמיטה במסגרת אוצר בי"ד.

איסור סחורה בפירות שביעית

הרב שמואל זעפרני
האם מותר למכור כדרך הסוחרים; האם האיסור הוא איסור תורה או דרבנן; האם מותר לשלם חוב בפירות שביעית; האם מותר לשלם שכר בפירות שביעית; מה דינו של הסוחר בפירות שביעית. בשאלות אלו ועוד יעסוק עיוננו זה

הפתרון ל"בעיית השמיטה" במטעים

הרב יואל פרידמן
השאלה המרכזית שאנו רוצים לשאול במוצאי שנת השבע: באיזו דרך לבחור? זו הדוגלת במכירת הקרקע לגוי עפ"י היתר המכירה או שמא זו המנסה למצוא פתרונות והיתרים אחרים?

היסודות ההלכתיים של אוצר בית-דין

הרב אהוד אחיטוב
במאמר זה נשתדל לעסוק בשאלת המעמד ההלכתי של "אוצר בי”ד", וכן על השאלות הנוספות הנלוות העולות כתוצאה משימוש בדרך זו, מהשדה והמטע עד הצרכן ועד בכלל.

גידול במצעים מנותקים בחממות

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אפשר לגדל בשנת השמיטה בחממה המכוסה פלסטיק, ועל האדמת החממה יפרשו יריעת פוליטילן (פלסטיק עבה במיוחד שאיננו נקרע), היריעה תהא תחת כל שטח הגידול כולל תחת נוף העציצים, ועל היריעה יניחו עציצים מלאי טוף (חומר גידול) ושם יגדל הצמח?

גזום חרפי

כדי להמנע מגיזומים בשביעית, מורים לחקלאים לעשות בקיץ של השנה השישית גיזום גס (עמוק), מטרת הגיזום הקיצי היא לגרום להתפרצות ענפים בשביעית, אולם מכיוון שהעץ בקיץ מכוסה עלווה (עלים) אין אפשרות לגזום כנדרש, ולכן צריך להשלים את הגיזום בחורף, הגיזום החרפי עיקרו הוא להקל על עומס הפרי שבעצים לבל ישברו וכדו…

דילול אפרסקים

הרב יואל פרידמן
ישנם שלשה אופנים אפשריים לדילול האפרסקים. נקודת המוצא היא שהדילול מותר אם מפני שהוא לאוקמי אילנא ואם מפני שאוקמי פירא מותר; כמובן במידה שאכן הוא לאוקמי. הדיון הוא מהו סדר העדיפויות ההלכתי?

מפני מה אין מברכים על מצוות צדקה? והאם מצות צדקה בעי כוונה?

אי זו מצוה מברכין על עשייתה ועל איזו אין מברכין (כגון צדקה ושאר גמילות חסדים)? והאם מצוות צדקה בעי כוונה?

חממה בשביעית

הרה"ג יעקב אריאל
חקלאי המגדל פרחים ואלו נשתלו לפני השנה השביעית, האם מותר לו קודם הגיזום לכסות את החממה ואח"כ לגזום בחממה בשביעית?

מהו מצע מנותק

הרב יואל פרידמן
האם שיכבה הדקה של טוף במצע מנותק מקלקלת והופכת את העציצים כנקובים או שמא כיון שמ"מ העציצים מונחים על יריעות החוצצות מהקרקע נחשבים הם מנותקים?

מתי חלה קדושת שביעית

עלינו לדון מהו מעמד הגידולים קודם הגעתם לשלב הגידול המחייבם בדיני שביעית. שאלה זו תתעורר ביבולים הנכנסים לשביעית והיוצאים ממנה.

מנין שנות השמיטה לעתיד לבוא

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם לעתיד לבוא, כשיתחייבו בשביעית מהתורה, ינהגו כדעת הרמב"ם, ויחלו במניין שמיטה חדש, או כהשגת הראב"ד?

עצים שנטעו בשביעית

מה דין עצים שנטעו בשנת השמיטה הן בקרקע שמכרה לגוי (בהיתר מכירה) והן בקרקע שלא נמכרה לגוי?

עבודה שאינה חקלאית

הרב יואל פרידמן
בירור דין פעולות שנעשות בדרך כלל למטרות שאינן חקלאיות בשמיטה

פיתוח שטח בשמיטה

הרב עזריאל אריאל
אדם חתם עם קבלן על חוזה לקניית דירה בבנין משותף. הבנייה אמורה להסתיים במהלך שנת השמיטה. הקבלן מתחייב גם על פיתוח שטח, שיתבצע בתוך שלושה חודשים לאחר סיום הבנייה. האם מותר לאפשר לקבלן לבצע את פיתוח השטח בשנת השמיטה? ומה הדין במי שרוכש דירה בבית משותף, כאשר שאר הדיירים מתנגדים לדחיית הפיתוח?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא