מאמרים

כלאים בזריעה שאינה לאכילה

הרב יהודה הלוי עמיחי
מגדלים בשדה זרעי פרחים, ולצורך הגנה מפני מזיקים רוצים לשתול בין השורות צמחי שום. האם יש בכך איסור כלאים?

כלאים בחממות

הרה"ג דוב ליאור
בשטח פתוח, הרוצה לזרוע מינים שונים צריך להרחיק מין אחד מהאחר לפי הכללים המבוארים בהלכות כלאים. והשאלה היא: מהו, א"כ, דין כלאים בחממה?

ניסויים בכלאים

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
האם מותר לערוך ניסויים בזריעת כלאים כדי לבדוק את כושר עמידתם של צמחים בתחרות ואין שום כוונה לאסוף את הפירות או להשתמש בהם?

הרכבה בירקות: טכנולוגיה חדשה בישראל

ד"ר מנחם אדלשטיין
הרכבה בצמחים הינה פעולה אגרו-טכנית של חיבור מערכת השורשים של צמח אחד (כנה) עם הנוף של צמח אחר (רוכב) וגידולם כצמח אחד. אמנם במידה והצמחים הם ממינים שונים קיימת בעיית כלאיים שהולכת ונעשית נפוצה עם השנים.

נטיעת עץ פרי רב-מיני

הרב יואל פרידמן
בשנה האחרונה פורסם שאפשר לקנות עץ אחד ובו כמה מיני הדר - אשכולית, תפוז, לימון, מין מיני הקליפים ופומלה - הכל על אותו עץ. מהבחינה המקצועית הדבר הוא פשוט; מבצעים הרכבות "עין" על אחת מכנות ההדרים, כשכל הרכבה הינה של מין אחר מפירות הדר. השאלה היא- האם הדבר מותר מבחינה הלכתית?

קיום אילן שהורכב כלאיים

הרה"ג דוב ליאור
השו"ע פוסק שבכלאי אילן יש איסור קיום, אמנם רבים הם החולקים וטעמם, היות וכלאי אילן הוקשו להרבעת בהמה. וכשם ששם האיסור הוא רק על הפעולה, ואילו התוצאה מותרת בקיום ובהנאה - כן גם בכלאי אילן.

הרכבה בעצי קקטוס

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר להרכיב עצי קקטוס כאשר הכנה יש בה פירות אולם אין רגילות לאכלם (בודאי לא ניטע לשם הפירות) ואילו הרוכב אין בו פירות כלל? הצמח כולו ניטע לנוי בבית. ההרכבה נעשית בעציצים בבית.

איסור כלאי הכרם במינים שהשתנה ייעודם

הרב דוד אייגנר
מה דינם של מינים שבזמן חז"ל נאסרה זריעתם בכרם, משום שנחשבו לצמחי מאכל, וכיום הם נחשבים לצמחים רעים, שבעל הכרם כלל אינו מעוניין בהם , האם מותר להשאירם בכרם?

חשש כלאי הכרם בענבי נכרי

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם קנה ענבים בכמות גדולה מנכרי המגדלם ועשה מהם יין. לאחר מכן התעורר לחוש שמא הענבים היו מכלאי הכרם. כמסיח לפי תומו, המוכר אמר לו שהוא לא מניח לירקות וזרעים לגדול בכרם בגלל שהם לוקחים את המים מן הגפנים. כמו כן בסיור כללי באזור לא נראו כלאי הכרם. האם היין אסור משום כלאי הכרם?

כלאי הכרם בכרם שאינו מניב

הרב יהודה הלוי עמיחי
שתלו כרם צעיר בעציץ דו שנתי, השתילים אינם אמורים להניב השנה, בעלי הכרם רצו במשך השנה לשתול עגבניות בין השורות (לא תחת ענפי הגפן). ושאלו האם בכרם שאינו מניב יש איסור לזרוע בין הגפנים? מהתורה או מדברי חכמים? העגבניות שגדלו בין השורות אסורות באכילה?

כלאים ב"נענע" בכרם

הרב יהודה הלוי עמיחי
צמח הנענע שהתפשט והגיע מתחת לגפן, האם יש לעוקרו?

נטיעת גפן ליד גידולי נוי ודשא

הרב שלמה רוזנפלד
בימינו חוזר האדם לטפח את גינות הנוי שלו. בין היתר יש הרוצים להיות "תחת גפנו" וכן לגדל לידו או מתחתיו דשא ושאר צמחי נוי. ברצוננו לדון בשאלה האם יש דין כלאי הכרם בגידולי נוי בכלל ודשא בפרט.

חמשת מיני דגן בכלאי הכרם

הרב יעקב אפשטיין
האם איסור זריעת שאר מיני דגן (כוסמין שבולת שועל ושיפון) בכרם הוא כחיטים ושעורים או שדינם כירקות?

תרו"מ בגינת הבית

הרב עזריאל אריאל
אדם שיש לו עצי הדר בחצר הבית. האם מותר לו לאכול את הפירות מבלי להפריש, לפני הכנסתם הביתה?

נתינת מעשר ראשון בימינו

הרב יהודה הלוי עמיחי
המתנות הניתנות מתבואת הארץ, יש בהם חיוב הפרשה וחיוב נתינה. חיוב הנתינה הוא לתת לכל שבט בעם ישראל את המתנות הראויות לו. לאחר הפרשת התרומה הגדולה לכהן, בני לוי מקבלים את המעשר "חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אהל מועד". יש לשאול א"כ: האם חובת הנתינה של מעשר ראשון ללוי חלה גם כיום?

עני היכול לקבל מעשר עני

הרב עזריאל אריאל
כיום נדיר למצוא עני שאין מי שמפרנס אותו כלל, מפני שכמעט כל העניים מקבלים קצבאות מן הביטוח הלאומי, או מלגות ממוסדות שונים. בחלק מן המקרים, הקיצבה מספיקה למחייתם של אותם אנשים. האם אפשר לתת מעשר עני גם לאנשים אלו?

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה

הרב אהוד אחיטוב
ישנם מקרים שפדיון המע"ש הוא מסובך מבחינה הלכתית, כגון שערך הפרי הוא שוה-פרוטה אך במעשר-שני שבו אין כדי שוה-פרוטה. במאמר זה נעמוד על השיטות השונות שנידונו על מקרים מעין אלו, ועל ההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך.

חילול מע"ש על פרוטה ורבע

הרב אהוד אחיטוב
מדוע יש המצריכים לומר בנוסח חילול מעשר שני: "הוא וחומשו מחוללים על פרוטה ורבע"?

חיוב תרומות ומעשרות וערלה בעלי תה

מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל
ישנם כמה מפעלים בארץ שמייצרים סוגי תה שונים. לשם עשיית התה יכניס הקונה את השקית למים רותחים והצמחים יתנו למים את הטעם והריח. בין הצמחים, ישנם כאלה שהם רב שנתיים, והשאלה האם יש בצמחים אלו איסור ערלה אם לאו והאם יש להפריש מהם תרו"מ?

חיוב תרו"מ בתבלינים ועלי תה

הרב יואל פרידמן
קיימת היום בארץ תעשייה שמעבדת צמחים מסוגים שונים לשם עשיית תה. השימוש בהם הוא לשם נתינת טעם במים ואין אוכלים את הצמחים עצמם; לאחר הכנסת השקית ונתינת הטעם במים - זורקים את השקית. השאלה היא האם חייבים להפריש תרו"מ מצמחים אלו?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא