מאמרים

אפליקציית למעשה זמינה להורדה בחנות האפליקציות

מערכת למעשה
מכון התורה והארץ מזמין אתכם להיות בין הראשונים שנהנים מהיישומון החדשני - למעשה, שימושון יהדות שכולל כל מה שיהודי צריך במשך היום.

תוכנית לימוד למצוות התלויות בארץ

מכון התורה והארץ שמח להודיע על הרחבת המלגות ללומדים בתוכנית "מצוות התלויות בארץ"

דילול פירות במטעים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם מותר לדלל פירות כשהם בוסר, או שיש להקפיד לדלל מיד לאחר החנטה או לאחר עונת המעשרות?

ביכורי ענבים לאחר חנוכה

הרב אברהם סוחובולסקי
ישנם זנים שמשך הבשלתם או עמידתם על הגפן מבלי להירקב הוא ארוך יותר. לכן יבול הענבים המתחיל בסיוון, יכול להסתיים בחודשים שבט- אדר. במהרה יבנה בית המקדש, ויש לברר מה דינם של זנים אלו לעניין מצוות הבאת ביכורים.

קטיף עצמי – קטיף כשר. האומנם?

רבני מכון התורה והארץ

אם אתם מתכננים לחוות את הפסטורליות הקיצית, ולצאת לקטיף עצמי של הפירות, יש מס' דברים שתרצו לקחת בחשבון.

ספר חדש: הלכות הארץ

מכון התורה והארץ
ספר הלכות חדש בהוצאת מכון התורה והארץ, המאגד בתוכו את כל מה שצריך לדעת על המצוות התלויות בארץ הנוהגות בימינו

ירושלים 'מקדש מלך, עיר מלוכה' - באחדות כל ישראל

הרב אהוד אחיטוב
את ירושלים ניתן לכבוש רק כאשר כל ישראל מאוחדים תחת גורם צבאי ושלטוני אחד.

קצירת פסי בידוד לפני העומר

הרה"ג יעקב אריאל
לקראת האביב נוהגים החקלאים לקצור את שולי השדות כדי שישמשו פסי בידוד למניעת התפשטות שריפות. האם מותר לקצור בשדות תבואה פסי בידוד לפני פסח, שהרי אסור לקצור תבואה חדשה לפני העומר?

אמיתי בארץ המצוות-אייר

הצטרפו לאמיתי בארץ המצוות שיש בה הכל! קומיקסים, חידות, משחקים , סיפורים ומשימות שונות!

ביכורים בשנה השביעית - חלק ד'

הרב יואל פרידמן
בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד על חובת ביכורים בשביעית, אם כי לא במפורש אלא רק במשתמע.

ביכורים בשנה השביעית - חלק א'

הרב יואל פרידמן
בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד על חובת ביכורים בשביעית, אם כי לא במפורש אלא רק במשתמע.

ביכורים בשנה השביעית - חלק ב'

הרב יואל פרידמן
בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד על חובת ביכורים בשביעית, אם כי לא במפורש אלא רק במשתמע.

ביכורים בשנה השביעית - חלק ג'

הרב יואל פרידמן
בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד על חובת ביכורים בשביעית, אם כי לא במפורש אלא רק במשתמע.

ספר שו"ת חדש מאת הרב יעקב אריאל

הרב נתנאל אוירבך
סקירת ספרו החדש של הרב הגאון יעקב אריאל- כרך ו' מתוך סדרת הספרים 'באהלה של תורה'. שיצא לאור בימים אלו

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק א'

הרב אהוד אחיטוב
שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון הקובע אימתי ניתן להביא ביכורים בלא קריאה, ואימתי ההבאה תלויה במקרא ביכורים?

סיום פעילות "אוצר הארץ"

הבהרה בנוגע לגבי ההודעה שנשלחה בנושא סיום פעילותו של "אוצר הארץ". יש להבחין בין שני גופים שונים.

הגדרת קבלת מצוות בגיור

הרב צבי ליפשיץ
במאמר זה באנו לבדוק האם בשעת דחק כזו של תערובת אלפי גויים בתוכנו אפשר לסמוך על הדעות המקלות בגיור. מדובר בשאלה מורכבת הלכתית ומציאותית שהכתובת לפתרונה היא שולחנם של גדולי הדור ו'מארי דארעא דישראל', ואנו השתדלנו 'לפרוס השמלה לפני זקני העיר'.

מדיניות הצדקה החברתית בהלכה

הרב יעקב אריאל
כרבנים, לא פעם אנו נשאלים מהי המדיניות הכלכלית - חברתית של התורה? האם החברה נושאת באחריות כל שהיא לרווחתו של הפרט, או שהאחריות לכך מוטלת על כתפי כל יחיד ויחיד בלבד?

אמיתי בארץ המצוות, עלון הילדים לחודש אדר ב'

תשובה של הרב אהוד לשאלה בשביל מה מרדכי היה צריך להתגרות בהמן הרשע ולהכעיס אותו? קומקיס "שומרי הארץ" ומשחק המפעל מעשרוני

כיבוש הארץ - במחשב

ידידיה בן אור
להילחם עם עוג מלך הבשן, להקיף את יריחו שבע פעמים, ולחלק את הארץ כולל עבר הירדן המזרחי – כיבוש הארץ במשחק מחשב
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא