כשרות המזון

כיצד מהדרין?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
מכיון שהידור מצוה מונחה על ידי רעיון הקדושה, יש לבחון אותו על פי אמת מידה זו. לכך התכוונו חז"ל באומרם "לא עם הארץ חסיד"

הפרשת טבל הבלוע בכלים

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם לש עיסה ולא הפריש ממנה חלה ובישלה בכלי והכלי בלע מן העיסה. האם יכול להפריש מן העיסה המבושלת בכדי לפטור את הבלוע בכלי מדין חיוב חלה?

מזל דגים

הרב משה כ"ץ, כושרות
לאלו דברים יש לשים לב בעת קניית דגים? ומה לעשות במידה ולא רואים את הקשקשים? הרב משה כץ מארגון 'כושרות' במאמר מיוחד לקראת חודש אדר - מזל דגים

טבילת כלים חשמליים

הרב אליקים לבנון
הלכה פשוטה שמקורה בתורה (במדבר לא, כג), שכלי גויים צריכים טהרה כדי להשתמש בהם. וזו לשון המשנה (ע"ז עה ע"ב): 'הלוקח כלי תשמיש מן הגוים, את שדרכו להטביל, יטביל'

מערכת הפטריות - גידול נקי מחרקים MYCOPHYTA

ד"ר אביחיל גרינברגר
האם גידול נקי מחרקים אפשרי בפטריות? מהם תנאי הגידול וההבדלים בהתפתחות הזנים השונים?

האם מותר לאכול ג'לטין

הרב מרדכי וולנוב
בעבר הג'לטין הנפוץ ביותר היה ג'לטין המופק מעצמות. כיום השימוש הנפוץ ביותר הוא משומן חזיר ומעורו.בנוסף לכך, יש ייצור ג'לטין מדגים כשרים ומדגים לא כשרים. שימוש בג'לטין המופק מבהמות שנשחטו כדת וכדין כמעט שאינו קיים

סקירה על ההבדלים בין הכשר רבנות להכשר בד"ץ בעופות

הרב משה כץ
יש מחלוקות רבות בין הפוסקים של מערכות הכשרות השונות, כיצד צריך לנהוג כדי שיהיה ניתן לכתוב על האריזה: 'כשר', 'כשר למהדרין', או 'חלק'.

תולעת האניסקיס – אסורה מדאורייתא או מותרת לכתחילה

הרב משה כץ
פסוקים רבים בתורה עוסקים באיסור אכילת שרצים. החזרה על האיסור בפסוקים רבים כל כך מלמדת אותנו על חומרת הדבר. דין אכילת שרצים הוא דוגמה לדין שמי שאינו מקיימו, עובר על כמה וכמה איסורים בבת אחת

איך אכלו טרפות באירוע 'כשר' ומה עושים כדי שבאירוע שלנו זה לא יקרה

הרב משה כץ
חוסר המודעות לסוגיות ההלכתיות בתחום המזון המוכן ובעיות היישום של הלכות אלו באירועים חושף מציאות מצערת של רמאויות נפוצות בעולם הכשרות

טכנולוגיות מתקדמות בשרות הבד"ץ

בית דין הצדק של העדה החרדית גוף הכשרות הגדול בעולם החל לעשות שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לצורך פיקוח על פירות ערלה.

שימוש בכיריים קרמיות

הרב יצחק דביר
יש לדון האם בכיריים נבלעים בשר וחלב, כיוון שבשונה מכלי בישול, האוכל אינו נוגע בכיריים באופן ישיר, אלא מונח בתוך כלי המונח על גביהן, וממילא יש לדון האם הכיריים מקבלות טעם בצורה כזו

כשרות הדגים

הרב ביגל, ראש מחלקת הכשרות ב'צהר' עונה לשאלה בנוגע לתולעים שמתחת לעור הדגים

אבקת פרחים ושאר מוצרי הכוורת

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לאכול אבקת פרחים ('פולן'[1]), פרופוליס ומזון מלכות, המצויות בתור תוסף מזון?

קציר העומר בזמן הזה – תגובה

הרב יעקב אפשטיין
בדבר שאלה מדוע לא נקצור את העומר גם בזמן הזה, לא ירדתי לסוף דעתו, על איזה 'קציר עומר' הוא מדבר? לצערנו, אין לנו בית מקדש ואין אנו מקריבים קורבן העומר, וכי מה תועיל קצירה כזו, שאינה לשם קורבן העומר?

קציר העומר בזמן הזה

הרב יהודה הלוי עמיחי
אין קוצרים את העומר בליל ט"ז בניסן, למרות שיכול להתיר את הקציר הרגיל של שאר התבואה, מחשש שמא יאמרו: 'קידשו את העומר'

דין ביצי חרקים

הרב יגאל הדאיה
חלק מן החרקים הנמצאים במזון, מקורם בביצים שהוטלו במזון ע"י חרקים בוגרים. הבעיה בה אנו רוצים לדון היא, האם גם ביצי החרקים אסורות באכילה כמו החרקים עצמם?

איסור "חדש" בימינו

איסור "חדש" הוא איסור אכילה מן התבואה החדשה וכל היוצא ממנה, עד לאחר הנפת העומר בזמן שבית המקדש היה קיים, או בזמן מקביל לו - בזמן שאין ביהמ"ק קיים.

טבילת כלים בבתי עסק

הרב יצחק דביר
אתגרי כשרות רבים עומדים בפני בעל עסק המפעיל שירותי הסעדה, אך אחת מן המטלות המורכבות ביותר היא טבילת הכלים. מורכבותה נובעת מכמות הכלים, התחלפותם באופן תדיר והמבצע הלוגיסטי המסובך שבטבילתם.

איסור 'חדש' בארצנו בזמן הזה - סקירה

הרב אייל בן דוד
ל פי נתוני הלמ"ס, כיום 99% מתצרוכת החיטה במדינת ישראל מיובאת מחו"ל, וכ-1% ממנה מתוצרת הארץ. לשם מניעה של אכילת איסור 'חדש', יש צורך בפיקוח על התבואה המיובאת לארץ, בין לאכילה ובין ליצירת שיכר ומשקאות חריפים.

עיבוד מזון שיש בו נגיעות - חלק ג'

הרב יגאל הדאיה
במפעלי מזון רבים עלולים לעמוד בפני מצב בו חומרי הגלם הטבעיים, נגועים בחרקים, לעיתים או באופן קבוע, נגיעות מרובה או מועטה. בדרך כלל אי אפשר לברור ולנקות היטב את כל חומר הגלם הטבעי, בגלל הכמות המרובה, ומסתפקים בניקוי "סביר", שלפעמים הוא חלקי בלבד. האם דרך זו מותרת עפ"י ההלכה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    הבא