שירות צבאי לאומי

לשאלת גיוס בנות לצה"ל

הרב יועזר אריאל
האם אפשר לשקול מחדש את נושא גיוס הבנות לצה"ל, אם הצבא יאפשר להן להקפיד הקפדה מלאה במצוות, ולשמור על הצניעות הנדרשת - בלי אימונים של בנים ובנות יחד?