נישואים

משפחה על סדר היום

פורום חותם
בשנים האחרונות אנו עדים לשבירת ערכי המשפחה המסורתיים בכל העולם המערבי. אובדן ערכים זה מחלחל ומשפיע גם בתוככי מדינת ישראל. בחוברת "משפחה על סדר היום" של פורום חותם הובאו מאמרים והצעות חוק שהועלו בעניין

ברכת 'שהחיינו' בשעת הנישואין?

הרב יועזר אריאל
האם צריך החתן לברך 'שהחיינו' בשעת הנישואין?

לשדך הבנות

הרב יצחק גרינבלט
בין טו באב לבין יום הכיפרים אנו חוזרים שוב לחשוב על המחבר בין הזמנים השונים כל כך, שבהם היו בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים, ועולה שוב נושא השידוכים, האם אנו צריכים להתעסק בו? האם יש בכך מצווה?

הושלמו ביקורות פתע לבדיקת הליך הרישום לנישואין

המשרד לשרותי דת ביצע בתקופה האחרונה שורה של ביקורות למועצות הדתיות במטרה לבחון את רמת השירות לאזרח. במסגרת הבדיקה נשלחו זוגות להירשם לנישואין ובדקו את רמת השירות והעמידה בנהלים.