נושאים נוספים

לזכרו של עמנואל מורנו שמסר נפשו

הרב אשר מבצרי
מבחינתו של עמנואל היה הלימוד השיא, ועל כן ניצל כל דקה אפשרית ללימוד ולהתקדמות. על השולחן במשרדו שביחידה היו פזורים ספרי קודש. את זכותו ללמוד לתואר שני על חשבון הצבא ביקש להסב ללימודי קודש – "הוא נהג לומר ששנתיים בישיבה עדיפות על פני כל תואר שני."

מכתב הרבי מליובאוויטש בעניין נטיות הפוכות

הרבי מליובאוויטש
בימים בהם נדונה לא אחת תופעת הנטיות ההפוכות הן בתקשורת והן בעולם ההלכה, מצ"ב מכתבו המפורט של הרבי מליובאוויטש בעניין משנת תשמ"ו