אקטואליה וחינוך

גלישה לא בטוחה באינטרנט

הרב יהושע שפירא וד"ר משה משעלי
הבן של השכן- הפסיכולוגיה של הורים וילדים ברשת. ההסתכלות על יתרונותיו של האינטרנט לעומת חסרונתיו יוצרת בעיה בהבנה הנזקים.

כיסוי הראש

הרב יצחק גרינבלט
בשבוע הקרוב תלמידים רבים יצאו ממסגרות החינוך ויכנסו לתקופה של חופשה, במצב זה חשוב מאוד שאנו נשים לב למצב של הילדים, שלא ירדו ברמה הרוחנית שלהם, אחד מהאותות לראות את המצב הרוחני של הבנים זו הכיפה, האם יש משמעות לגודל הכיפה? האם חבישת כיפה היא חובה?

תורת ההסדר

הרב יצחק גרינבלט
ישיבת הסדר חדשה הוקמה בשבוע שעבר, שונה מעט, כמסגרת החדשה בה יש תוספת של שירות צבאי ופחות שנים ללימוד תורה מאשר ישיבות ההסדר שהיו בעבר, בשמחה הוכנס ספר תורה לבית המדרש החדש, ותוספת התורה בבשורה חדשה פיעם בלב רבים, אם האם עדיף היה להקים ישיבה זו או אולי עדיף ישיבה גבוהה? ושוב נזרקת השאלה, הסדר לכתחילה…

קבעת עיתים לתורה?

הרב יצחק גרינבלט
אלפי תלמידי בי"ס נמצאים זה כמה זמן כבר בימי החופש הגדול. קייטנות רבות נערכות עליהן הורים משלמים ממיטב כספם. יש מקומות שבהם התלמידים מקבלים חוברות לחופש, יש שלא, אך האם ומה מקום קביעות עיתים לתורה ביחס לילדים ונוער?

על האקדמיזציה בחינוך

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
מאמר זה מתמקד בנושא אחד, בזיקת החינוך לאקדמיה. הוא אינו עוסק כלל ביחס העקרוני למדע.

הנסיעה ליום השואה העולמי

הרב יצחק גרינבלט
משלחת גדולה מאוד נוסעת למחנות ההשמדה בגרמניה, משלחת הכוללת מאות אנשים רמי מעלה, ושוב עולה השאלה של נסיעה לאותם המקומות, המותר או אסור? הראוי או שעדיף להתרחק מדברים אלו? בתי ספר שונים מארגנים נסיעות כאלו לנוער, כדי לחזק את שורשיו בעם ישראל, האם נכון הדבר?