תרומות ומעשרות

מיהו עני

הרב שמואל דוד
השנה היא שנת מעשר עני - בהגדרת 'עני' המשנה אומרת "מי שיש לו מאתים זוז, לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני..." כיצד נתרגם למציאות ימינו 'מאתיים זוז'?

מידע יישומי תשרי-כסלו

הרב נתנאל אוירבך
שנת מעשר עני בפתח - מה זה אומר לנו מבחינת מעשית? מחבר המאמר מסביר את עניין תרו"מ ואח"כ מפרט: מה מותר לעשות בגינה ומה לעשות עם ארבעת המינים לאחר החג

'שאלה' בתרומה למנוי ב'בית האוצר' – תגובה

הרב אריה ויזל
האם ניתן להישאל בהפרשת תרומות לכהן 'נבחן זאת על סמך דברי השך והבנות הפוסקים בדבריו האם אפשר להישאל בזמן 'דיבור 'ולא בזמן 'מעשה' או שמא אי אפשר להישאל עוד מזמן ה'דיבור

'שאלה' בתרומה למנוי ב'בית האוצר'

הרב יהודה הלוי עמיחי
שאלה אדם מנוי ב'בית האוצר' שהפריש תרומות ומעשרות והתברר שהייתה טעות בהפרשה, האם יכול 'להישאל' על ההפרשה? הבעיה היא שמי שמנוי ב'בית האוצר' מקנה אוטומטית ללוי (ע"י 'מכירי לוייה') את המעשר בעת שמפריש ו'קורא שם', ויש לברר: האם יכול המפריש להישאל לאחר שהגיעו התרומות והמעשרות לתעודתם?

איך נותנים מעשר עני בעולם המודרני?

מערכת למעשה
בכנס השנתי של 'מכון התורה והארץ' הוצגה קרן בית האוצר: 13,000 מנויי 'בית האוצר' תורמים כ-700 אלף שקל בשנת מעשר עני.

ייחוס לוי על פי כתובּת אביו

הרב יהודה הלוי עמיחי
מחלוקת ראשונים אם 'מעלין משטרות לתרומה' בזמן הזה לעניין יהודי שמצא את כתובּת אביו בכינוי הלוי, האם צריך אותו יהודי לשנות ממנהגי ישראל ולנהוג כלוי?

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י פועל - חלק ב'

הרב יעקב אריאל
האם מוסמך המשגיח להפריש תרו"מ מכל התוצרת במפעל?

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י פועל - חלק א'

הרב יעקב אריאל
האם מוסמך המשגיח להפריש תרו"מ מכל התוצרת במפעל?

צדקה בפירות תרומה

הרב גבריאל קדוש
הפרשת הפירות לצורך תרומות ומעשרות אינה השחתה, אלא מצווה גדולה ותיקון שאדם עושה בפירותיו בכדי שתהיה לו אפשרות לאכלם

מעשרות ואיסור קצירה בשבת מגידולי מצע מנותק

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אפשר לשווק ירקות מזרעים מונבטים שגדלו במצע מנותק בבית ללא מעשרות, האם יש כאן מכירת טבל, וכמו כן האם מותר לקצור את הנבטים הללו בשבת וחג?

תערובת פטור וחיוב תרו"מ בעציצי משתלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
המאמר שלפנינו עוסק בתערובת פטור וחיוב תרומות ומעשרות בעציצי משתלה

תרומות ומעשרות ממיצים וממשקאות

הרב יעקב אפשטיין

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הנופלים ממכונת איסוף

הרב יעקב אפשטיין
אדם מישראל היה בשדה חברו בשעת אסיף היבול. מהמכונה האוספת, המעבירה את היבול שנאסף למכל גדול, נפלו פירות בודדים על האדמה. האם הוא רשאי ליטלם ולאוכלם, או שעליו להפריש מהם קודם תרומות ומעשרות?

שליח להפרשת תרו"מ מירקות שאינן בבעלות המפריש

הרה"ג יעקב אריאל
ירקן מקבל ירקות מסיטונאי ומוכרם לציבור הרחב. יש הסכם כתוב בין הירקן לסיטונאי שאין לירקן אחריות על הירקות עד שהוא משלם לסיטונאי. הירקן אינו משלם מיד, אלא רק כעבור זמן. נמצא שהירקן אינו בעלים על הירקות ואינו יכול למנות שליח להפריש מהם תרו"מ. מה הפתרון לבעיה זו?

זיתי מאכל שנמכרו לנוכרי בסוף גידולם

הרב יעקב אפשטיין
האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הפרשת תרומות ומעשרות ע''י שליח

הרה"ג יעקב אריאל
האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

הרב עזריאל אריאל
עובדי הפרדס ונהגי המשאית נוהגים לקטוף תפוזים להכניס אותם למכונית לשם אכילה במהלך הנסיעה. האם ההכנסה של הפירות למכונית מחייבת אותם בהפרשת תרו"מ מדין "ראיית פני הבית", או שהם מותרים באכילת עראי?

תרו"מ בפירות ההדר בגינת הבית

הרב עזריאל אריאל
בהפרשת תרו"מ בפירות ההדר (כגון: קלמנטינות) בגינת הבית- מדוע אי אפשר לסמוך על כך שפרי שלא ראה את פני הבית פטור ממעשרות?

גמר-מלאכה וקביעות למעשר

הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל
פסקי הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל בעניין גמר-מלאכה וקביעות למעשר

חילול מעשר שני על פרוטה ורבע

הרב אהוד אחיטוב
מדוע יש המצריכים לומר בנוסח חילול מעשר שני: "הוא וחומשו מחוללים על פרוטה ורבע"?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    הבא