תכנית לימוד בנושא מצוות התלויות בארץ

ברכה על הפרשת תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים

הרב יהודה הלוי עמיחי
לפי רוב הראשונים, בגבולות עולי מצרים מפרישים הן מדגן, תירוש ויצהר הן מגידולי ירק ופירות, ולפי שיטות אלו יש לברך על ההפרשה.

כלאיים בשדה גוי

הרב א"י הכהן קוק
אסור לזרוע כלאים לגוי. ומותר לומר לגוי לזרוע לו כלאי זרעים. ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו, אלא עוקר אותן, ואם קיים אינו לוקה. ומותר לישראל לזרוע כלאי זרעים בידו בחוצה לארץ. ואפילו לערב הזרעים לכתחילה ולזורעם בחוצה לארץ - מותר. ודברים אלו דברי קבלה

ערלה בגדר חיה

הרב יגאל קמינצקי
עם הרחבתן ופיתוחן של גינות הנוי לרגל סיום השמיטה נדרשנו לעסוק בכמה שאלות בסוגיית "הנוטע לסייג" האם חייבים בערלה?

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר

אגרונום מוטי שומרון
אחת משיטות הגידול המקובלות ביותר כיום ליצור שתילי עצי פרי היא גידול השתיל בתוך גוש אדמה בתוך שקית פלסטיק. במהלך הנטיעה ישנה תופעה שעקב חוסר זהירות של הנוטעים-הגושים מתפוררים. יש לנסות להגדיר איזו מידה של התפוררות מחייבת למנות שנות ערלה מחדש

ערלה בעלים שמגדלים למאכל-תגובה

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
במאמר נציג את תשובת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לשאלה בדבר צבר מזן "נפוליטיס" שהפרי קטן ואינו נאכל ומגדלים אותו לצורך אכילת העלים, האם יש בו משום איסור ערלה?

פתרון לבעיית הערלה במשתלות

אגרונום מרדכי שומרון
ישנם מטעים בהם אין פיקוח כראוי ופרי הערלה מוצא את דרכו לשווקים, כדי להתמודד עם הבעיה של הימצאות פירות ערלה בשוק - יש למצוא פתרונות להקטנת ההפסד הכספי הנגרם לבעלי מטעים עקב השמדת פרי הערלה.

הפסיפלורה (שעונית סגולה) - סקירה

מאיר פרנקל
מה דין הפסיפלורה לעניין ערלה?

ערלה בערבה

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א
תושב אחד הישובים בערבה רוצה לגדל תאנים. הזנים החדשים של התאנה מניבים יבול כבר בשנה הראשונה. האם יהיה מותר לו לשווק פרי זה?

עצי פרי וסרק לעניין ערלה

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד
המונחים פרי וסרק בהלכה משמשים לרוב להגדרת שני הסוגים הנפוצים של העצים. ברם, אין חלוקה זו מייצגת את כל הנושאים ההלכתיים העוסקים בעצי הפרי והסרק. לעיתים קיימים סוגים נוספים, ואותם יש להסביר

גידול רימוני ערלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אפשר לגדל מטע של סוג רימון שחור (זן של רימונים שאיננו עשוי למאכל). יש בודדים שאוכלים אותו, וכעת רוצים לגדלו על מנת לשלוח אותו כניצן ופרח לחו"ל לנוי, האם אין בכך איסור ערלה?

עשיית קומפוסט מפירות ערלה

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר להשתמש בפירות ערלה לשם עשיית קומפוסט לגידולי חקלאות ולטיוב הקרקע?

פירות הקיץ בשווקים והסתמכות על רשימות אחוזי ערלה

הרב יואל פרידמן
ישנם מוסדות כשרות שמפרסמים רשימות של מיני פירות (לפי זנים), ומציינים את אחוזי הערלה בכל אחד מהם (להלן: 'רשימות הערלה'). האם אפשר להסתמך על רשימות אלו?

שימוש בעלי גפן

הרב עזריאל אריאל
אנו משפחה שאבותיה עלו לארץ מעיראק, ואנו רגילים להשתמש בעלי גפן לבישול. בגינה שלנו צומחת גפן צעירה שעדיין לא עברו עליה שנות הערלה. שאלותינו הן: האם מותר להשתמש בעלי הגפן למאכל, מצד הבעיות של: תולעים, ערלה ומעשרות? ואם הם מותרים באכילה, מה מברכים עליהם?

פסיקה במצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
במצוות התלויות בארץ מרן הב"י הכריע כדעת הרמב"ם מלבד במקום שנהגו שלא כמותו או כשרוב הראשונים לא הסכימו לדעתו...

לשוב אל הארץ ואל מצוותיה

מאמר מערכת
מצוות התלויות בארץ, הם הביטוי היותר גדול לשיבת ישראל לארצו, אחרי אלפיים שנות גלות. המצוות אשר לא היינו מורגלים להם הופכות למציאות חיה בארצנו.

פסיקה במצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
כיצד נקבעת מסורת הפסיקה במצוות התלויות בארץ? לפני כן יש לדון במסורת הפסיקה בנושאי ההלכה האחרים, וכמו מי נהוג לפסוק בהם.

הפתרון לבעית השמיטה במטעים – תגובה

הרב זאב וייטמן
תגובתו של הרב זאב וייטמן על מאמרו של הרב יואל פרידמן על הפתרון לבעיית השמיטה

היתר חדש מיין ושמן במקדש

הרב יעקב אפשטיין
האם הבאת עומר בפסח ושתי הלחם בשבועות קובעים אף לגבי יין ושמן לנסכים ומנחות וגורמת לאסור הבאתם קודם שבועות, או שאין עומר ושתי הלחם מתירים אלא תבואה למנחות, ויין ושמן אין זמנם מוגבל?

דין הפרשת חלה מלחם שנאפה ב'אופה לחם ביתי'

הרב יעקב אפשטיין
מי שאפה כמה כיכרות לחם ב'אופה לחם ביתי' ושם אותן יחד, האם התחייב בחלה ?

הרחקה בין תירס לדלעת

הרב אהוד אחיטוב
גינה שזרעו בה שורה של דלעת ולידה שורה של תירס והמרחק ביניהן היה כשני מטרים, ולאחר מכן התפשטה הדלעת עד קלחי התירס ואף עברה ביניהם. האם צריך לעקור את אחד ממיני הירקות הללו?
הקודם   1    2    3    4    5    הבא