ערלה ונטע רבעי

מהנעשה במכון

מערכת למעשה
רבני המכון יצאו לסיור כדי לחקור האם גוג'י-ברי הוא אילן או ירק לעניין ערלה ומה דינו של נצר שיצא מעץ וניתק עצמו מן העץ העיקרי?

משתלה מפוקחת בנושא ערלה וכלאים

מוטי שומרון - אגרונום
בקרוב כבר תפעל בע"ה משתלה ראשונה בפיקוח הלכתי ומקצועי של מכון התורה והארץ, והציבור יוכל לרכוש עצי פרי ללא חשש ערלה וכלאים. כאשר העצים הראשונים יהיו מוכנים לשיווק, בעוד מספר שבועות, נפרסם זאת באתר של המכון.

ניוון עץ האתרוג וצמיחת ענף חדש – 'ילדה שניתקה מזקנה'

הרב יהודה עמיחי
הגזע של העץ הישן התנוון והלך, עד שכעת נראה שאין קשר בין העץ הישן ובין הענף החדש. את פירות העץ החדש קטפו והניחו ביחד עם כל אתרוגי אותו הפרדס, ונשאלו כמה שאלות. א. האם העץ החדש אסור שוב באיסור ערלה, וממתי? ב. האם תערובת הפירות שנקטפו השנה אסורה או מותרת? ג. כיצד יש להתייחס לפירות השנים הבאות?

ערלה בעלי צבר אכילים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
בצבר מזן "נפוליטיס", שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים. האם יש בו דין ערלה? האם מותר לכל הפחות להציג את הפרי הנ"ל כמוצג בתערוכות של משווקים, כאשר יש סיכון שחלק מהמשווקים יטעמו מהעלים של הצבר?

חשש ערלה בכרמי זיתים מעבר הירדן

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לקנות זיתים מנכרי אף שייתכן שיש במטעו עצים שהם ערלה?

דין ערלה בענף העולה מאילן שיבש

הרב יעקב אפשטיין
עץ מת וגזעו יבש עד גובה פני הקרקע, והנה עלה ענף מהשורשים שמתחת לארץ והוא מתפתח לעץ, האם צריך לספור לו שנות ערלה מחדש?

חיוב ערלה בעצים שעלו מאליהם

הרב אהוד אחיטוב
כיצד לנהוג בעץ גפן שצמח מעצמו בתוך גינה ביתית?

ערלה בנצרים וחוטרים בעץ הרימון

הרב יואל פרידמן
בעיה זו של הנצרים ודינה לערלה מצויה בכמה מיני עצים, כגון זית, אתרוג ועוד אך היא חריפה במיוחד בעץ הרימון

עץ שגדל במקום הפקר – דינו לערלה

הרב יעקב אפשטיין
מטיילים שהגיעו בסיוריהם לבוסתנים ובהם אילנות צעירים שצמחו מאליהם, ועל האילנות פירות, האם צריכים לחשוש לערלה ולהימנע מאכילתם?

הפטל – אילן או ירק לעניין ערלה וברכות

הרב יואל פרידמן
להלכה ולמעשה יש לסווג את צמח הפטל בתור ירק, וכך כתב הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל. כן הסיקו מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א והרב יהודה הלוי עמיחי, וכך כתבנו ב'הלכות הארץ'. עם זאת ברצוננו לעיין בדין זה מכמה פנים.

חשש ערלה בזיתים המגיעים מירדן

הרב שמואל דוד
מה דינם של זיתים המיובאים מירדן? האם הם נכללים באיזורים שנכבשו ע"י עולי מצרים וצריך לשמור ערלה או שהגיעו ממקומות אחרים הפטורים?

ערלה בענבים מוקדמים באזור חצבה

הרב יהודה הלוי עמיחי
מטע כרם שנטעו ביישוב חצבה שבערבה בכסלו תשס"ו, ופריו מבשיל בימים הללו, אדר תשס"ט. האם הפירות מותרים כנטע רבעי או אסורים כערלה?

דיני ערלה, תרומות ומעשרות וברכה של עלי צמח הנאכלים

הרב יהודה הלוי עמיחי
הצמח נפוליטיס הוא ממשפחת הקקטוסים, והמיוחד שבו הוא שאוכלים את עליו ולא את פריו (הזרעים). העלים נאכלים חיים ומבושלים. נשאלת השאלה מה מעמדו ההלכתי לעניין ערלה, תרומות ומעשרות וברכת הנהנין.

הפרשת תרומות ומעשרות מפרדס שבו עצים של נטע רבעי

הרב יואל פרידמן
בהרבה מטעים ופרדסים נוטעים עצי מילואים. איך מפרישים תרו"מ כאשר חלק מהפירות הינם רבעי וחלקם טבל?

דילול פירות רבעי

הרב יואל פרידמן
האם מותר לדלל פירות רבעי? בכמה מיני פירות כגון אפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש יש לדילול חשיבות גדולה ובלעדיו הגידול הופך בלתי משתלם כלכלית.

נטע רבעי בגידולי חממה

הרב יהודה הלוי עמיחי
עץ תאנה שגדל בחממה – מה דינו לנטע רבעי וכן לתרומות ומעשרות?

רוב וקבוע בפירות שנמכרו בשוק

הרב אריה שטרן
מידי שנה חוזרת ונשאלת השאלה על אודות הפירות הנמכרים בשוק ובחנויות: האם יש לחוש לאיסור ערלה, שלפי הרבה פוסקים מצותה מן התורה אף בזמן הזה, או אולי ניתן להסתמך על רוב הפירות שאינם ערלה עפ"י הכלל הידוע ש"כל דפריש מרובא פריש"?

ערלה בעלים שמגדלים למאכל

הרב יואל פרידמן
יש מין מיוחד של צבר (זן "נפוליטיס"), שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים. האם יש איסור ערלה בעלים אלו? והשאלה העקרונית: מהי הגדרת "פרי" בהלכה?

ערלה בעלים שמגדלים למאכל-תגובה

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
במאמר נציג את תשובת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לשאלה בדבר צבר מזן "נפוליטיס" שהפרי קטן ואינו נאכל ומגדלים אותו לצורך אכילת העלים, האם יש בו משום איסור ערלה?

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר

אגרונום מוטי שומרון
אחת משיטות הגידול המקובלות ביותר כיום ליצור שתילי עצי פרי היא גידול השתיל בתוך גוש אדמה בתוך שקית פלסטיק. במהלך הנטיעה ישנה תופעה שעקב חוסר זהירות של הנוטעים-הגושים מתפוררים. יש לנסות להגדיר איזו מידה של התפוררות מחייבת למנות שנות ערלה מחדש
הקודם   1    2    3    הבא