מחקרים מדעיים

החקלאות - מטה לחם ודרך חיים

ד"ר חן שיפריס
האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

חקלאות ואקולוגיה

אג' מרדכי שומרון
הדרכים להפחתת השימוש בחומרים רעילים בחקלאות בישראל וההתקדמות הרבה שחלה בנושא זה בעשור האחרון

המחקר החקלאי ותרומתו- חלק ו' הרימון

ד"ר חן שיפריס
המחקר המדעי בשבעת המינים בישראל, תוך שימוש במיטב הטכניקות מתחומי הגנטיקה, הפיסיולוגיה והאגרוטכניקה הוביל לתוצאות חשובות ביותר

המחקר החקלאי ותרומתו- חלק א' חיטה ושעורה

ד"ר חן שיפריס
המחקר המדעי בשבעת המינים בישראל, תוך שימוש במיטב הטכניקות מתחומי הגנטיקה, הפיסיולוגיה והאגרוטכניקה הוביל לתוצאות חשובות ביותר

המחקר החקלאי ותרומתו- חלק ב' הגפן

ד"ר חן שיפריס
המחקר המדעי בשבעת המינים בישראל, תוך שימוש במיטב הטכניקות מתחומי הגנטיקה, הפיסיולוגיה והאגרוטכניקה הוביל לתוצאות חשובות ביותר

המחקר החקלאי ותרומתו- חלק ג' התאנה

ד"ר חן שיפריס
המחקר המדעי בשבעת המינים בישראל, תוך שימוש במיטב הטכניקות מתחומי הגנטיקה, הפיסיולוגיה והאגרוטכניקה הוביל לתוצאות חשובות ביותר

המחקר החקלאי ותרומתו- חלק ד' התמר

ד"ר חן שיפריס
המחקר המדעי בשבעת המינים בישראל, תוך שימוש במיטב הטכניקות מתחומי הגנטיקה, הפיסיולוגיה והאגרוטכניקה הוביל לתוצאות חשובות ביותר

המחקר החקלאי ותרומתו- חלק ה' הזית

ד"ר חן שיפריס
המחקר המדעי בשבעת המינים בישראל, תוך שימוש במיטב הטכניקות מתחומי הגנטיקה, הפיסיולוגיה והאגרוטכניקה הוביל לתוצאות חשובות ביותר

האם יש להרכבת זרעים השלכות הלכתיות

אג' מוטי שומרון
בעלון 'הנוטע' שהתפרסם בחודש סיוון תשע"ג, פרסם משה בר יוסף כתבה מעניינת, ובה הוא הציג ניסוי חדשני שביצע יחד עם אנשי מחקר נוספים (פרופ' ביל דוודסון מפלורידה, ד"ר שמואל זילכה, אריה רוטבאום ויוסף יניב ממרכז וולקני), בהרכבת זרעים על עצי פרי.

הקדמה להצעת המחקר – כלאים באבטיח

אג' מוטי שומרון
בקיץ האחרון נשתלו בארץ שטחים נרחבים עם אבטיח אשר הורכב על כנת דלעת. אמנם מבחינה בוטנית שני המינים שייכים למשפחת הדלועיים, אך מבחינה הלכתית הם שני מינים האסורים זה בזה

דילול כימי באפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש

אג' מרדכי שומרון
היערכות לשמירת שמיטה דילול כימי באפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש

המשפטים החקלאיים בתנ"ך

ד"ר חן שיפריס
האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

אוצר המלים החקלאיות בתנ"ך

ד"ר חן שיפריס
האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

ישראל בנוף המקראי-חקלאי

ד"ר חן שיפריס
שלושת המשלים שהובאו כאן מתקופות שונות מעידים עד כמה נזקקו דוקא לדימויים חקלאיים בבואם לחנך במסלול תורני-מוסרי, ועד להתייחסותם לפוליטיקה שבין האומות.

פטל, אוסנה ואוכמניות– אילן או ירק - סקירה מקצועית

אג' מרדכי שומרון
סקירה מקצועית- פטל, אוסנה ואוכמניות– אילן או ירק?

חממת מחקר ב"מכון התורה והארץ" - לראשונה מאז הגירוש

מוטי שומרון
מאז הגירוש לפני עשר שנים ועד עתה לא הייתה ל"מכון התורה והארץ" חממת מחקר שתאפשר לערוך מחקרים ברמה הנדרשת. כעת בשעה טובה ומוצלחת, בנינו חממת מחקר בהתאם לדרישות ההלכתיות של שנת השמיטה.