כלאיים

לראשונה: משתלה עם פיקוח הלכתי לכלאיים וערלה

מערכת למעשה
משתלה ראשונה בארץ החלה לפעול בפיקוח הלכתי בנושאי כלאיים וערלה, וזאת בשל התחום הפרוץ והשאלות הרבות בקרב הציבור.

הרכבות בירקות

הרב יהודה הלוי עמיחי
נשאלת השאלה האם אפשר להרכיב ירקות בארץ, בחו"ל או על ידי גוי. כמו כן נשאלת השאלה מהן ההרכבות האסורות ומהן המותרות?

דין הרכבת אילן בידי גוי

הרב יהודה הלוי עמיחי
נחלקו תנאים, האם בן נח אסור בהרכבת אילנות? לדעת רבי אלעזר יש איסור לבני נח להרכיב: "את חקתי תשמורו - חוקות שחקקתי כבר לבני נח". ואילו לדעת רבנן אין איסור מהתורה לבני נח, אלא שהקב"ה חקק בעולמו שלא ירכיבו (טבע העולם).

ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס

מאיר פרנקל
הבעיה היא שיש בהרכבת אגס על חבוש איסור כלאיים. לכן, אני רוצה לציין התפתחות חדשה שבהחלט יכולה לפתור את בעיית גידול האגס, ולא להזדקק לצירוף אגס + חבוש

הרכבת שזיף על שקד

הרב יואל פרידמן
תגובה למאמרו של פרופ' כסלו

'הרכבות שולחן' – איסורן בכלאיים (תגובה)

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם הרכיב שני ענפי אילנות, שיש בהם איסור כלאיים. אדם אחר מיהר ולהניח את הענף המחובר באדמה או על מצע גידול, כדי שיוציא שורשים, ויהיה מוכן לנטיעה. האם פעולה זו אסורה מדין תורה? אם כן, מי עובר על האיסור, מחבר הענפים או הנוטע?

איסור כלאי אילן ב'הרכבות שולחן'

הרב יואל פרידמן
עלה בדעתנו שב'הרכבת שולחן', אין כלל איסור של כלאיים. אין זאת רק מפני שמדובר בהרכבה במנותק מן האדמה, ודינה של הרכבה כזו כהרכבה בעציץ שאינו נקוב; אלא גם מפני שכאמור, ההרכבה מתבצעת על שולחן ללא מצע גידול, ואי אפשר להגדירה כהרכבה מן הבחינה ההלכתית, כדלהלן

אתרוגי קלבריה

משה בר-יוסף, פרופ' אליעזר גולדשמידט
דרוש רקע עובדתי להבנת הנושא ההלכתי, החלטנו להביא לידיעת הקוראים מעט מן הידוע לנו מניסיוננו על גידול האתרוגים בקלבריה

הרכבה בירקות: טכנולוגיה חדשה בישראל

ד"ר מנחם אדלשטיין
בחקלאות המודרנית נוצר צורך בהרכבת ירקות. בישראל 90% מהאבטיחים מורכבים, 6 מיליון שתילי עגבניות וירקות נוספים מורכבים מדי שנה. איך מתמודדים עם בעיית איסור הכלאיים?

קיום האילן המורכב באיסור וגידולו

הרב יואל פרידמן
רוב השתילים שאנו נוטעים מיוצרים במשתלות. חלקם הגדול מורכבים – רובם 'מין במינו' ומיעוטם 'מין באינו מינו'. הבעיה של הרכבת 'מין באינו מינו' קיימת במינים להלן: אגס, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש; ובמידה מסוימת במיני ההדר, בפרט באשכולית, פומלית ופומלה. השאלה היא מה הדין של עץ שכבר הורכב באיסור וניטע במטע א…

הרכבת ירקות

הרב יואל פרידמן
הפוסקים נחלקו אם הרכבת ירקות אסורה מדאורייתא או מדרבנן. האם האיסור קיים בעציץ שאינו נקוב ובמנותק מן הקרקע, בהרכבת ירקות בבית, אם מתבצעת ע"י גוי/ מכונה, והאם כל הנ"ל יכולים להצטרף ביחד להתיר הרכבה במקום הצורך.

היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור

אג' מרדכי שומרון
בחקלאות המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט, מקובל להרכיב את מרבית מיני עצי הפרי, מסיבות אגרוטכניות שונות. מדאורייתא יש איסור להרכיב אילן על אילן ממין שונה. שאלת הגידול של עצי פרי שהורכבו באיסור נידונה בפוסקים בהרחבה, במאמר זה נתמקד בהבנת המשמעות הבוטנית של דבריהם.

תופעת ה"חביתותים" מתפשטת, הרבנים נותנים תשובות

מתוך חדשות סרוגים
תופעת ה"חביתותים", חבית גידול ייחודית בה ניתן לגדל כ-70 צמחים, הולכת ומתפשטת ברחבי הארץ, ומביאה גם לשאלות הלכתיות. במכון התורה והארץ עונים

איסור כלאי זרעים בהנבטה ביתית של קטניות

הרב יואל פרידמן
בתהליך ההנבטה משרים סוגים שונים של קטניות במים במשך לילה, מסננים את המים, משאירים את הקטניות במסננת לצורך ניקוז הנוזלים ומניעת ריקבון, מכסים במגבת לחה ושוטפים כמה פעמים ביום, עד שנובטים שורשנים, מעין 'זנבות' קטנים מהקטניות. האם הנבטת כמה מיני קטניות יחד אסורה משום איסור כלאי זרעים?

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק ג'

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק ב'

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק א'

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

ה'חיטפון' – דינו לעניין חמץ, כלאיים, חלה וברכות

הרב דוד אייגנר
החיטפון הוא צמח שנוצר לפני כ-100 שנים על ידי הכלאה בין חיטה לשיפון. יש לשאול מה דין החיטפון: האם יש בו איסור חמץ, והאם אפשר לצאת בו ידי חובת מצה? מה דינו לעניין כלאי זרעים? מה דינו לעניין הפרשת חלה? מה ברכתו?

עולש ובבונג (קמומיל) בכרם

הרב דוד אייגנר
תיקון לאמור בעלון אמונת עתיך 95 בדבר חיוב העקירה של העולש, והאם יש חיוב עקירה בצמחי מרפא שיש בהם שימוש אך לא נזרעים בצורה יזומה על ידי ההמון

איסור כלאי הכרם במינים שהשתנה ייעודם

הרב דוד אייגנר
בתחילת המשנה בכלאים הובאו כ-45 מיני צמחים שדנה בהם המשנה האם הם כלאיים זה בזה. מינים שאין בהם שימוש כלל, אינם נאסרים. בימינו, מה דינם של מינים שבזמן חז"ל נאסרה זריעתם בכרם, משום שנחשבו לצמחי מאכל, וכיום הם נחשבים לצמחים רעים?
הקודם   1    2    3    הבא