איסור השחתה (עקירת עצים)

עקירת צמחי פסיפלורה

הרב יואל פרידמן
אדם נטע צמחי פסיפלורה בגינתו כדי שישמשו גדר שמפרידה בין השטח שלו לבין שטח חברו. הפסיפלורה מאופיינת בצימוח מהיר ואגרסיבי, והצמחים התפשטו עד כדי כך שהוא אינו מצליח להשתלט עליהם. האם מותר לעקור את הצמחים?

האדם והסביבה

הרב יהודה הלוי עמיחי
כאשר האדם על מנת לשמר את הטבע יצטרך להצטמצם או לגור במקום שאיננו חפץ, האם על האדם להצטמצם ולהדחק בשביל ערכי הטבע. האם מותר לעקור ערכי נוף לצורך הקמת יישוב?

עקירת עץ שניטע שלא מדעת בעליו

הרב יואל פרידמן
האם מותר לעקור עץ שניטע שלא על דעת בעליו ולהעביר אותו לגינת בעליו? האם השתיל נאסר משום שניטע על ידי חברו בשנת השמיטה?