תעניות

גאולת הארץ המקדש והצומות

הרב יהודה זולדן
קביעת הצומות הללו בתאריכים קבועים היא חידוש שבא בעקבות חורבן הבית הראשון. אמנם גם בעבר נגזרו ימי תענית על צרות הכלל, אך הם לא נקבעו לדורות

עשרה בטבת – "יום הקדיש הכללי" ויום השואה

הרב אהוד אחיטוב
ליום זה יש משמעות מיוחדת משום שיום זה מציין את תחילת החורבן הכללי של הארץ. משמעותו הרוחנית של צום העשירי בטבת הינו תחילתו של "הסתר הפנים" שהחל במצור על ירושלים, וניתן לומר שהוא הגיע לשיאו בלא כל ספק במאורעות השואה האיומה

האבכה בחודש החמישי

הרב גבריאל קדוש
כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית" יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו"