פסח

שימוש להנאה בפסח במוצרי חמץ שמושחים על גבי הגוף

הרב יגאל קמינצקי


דין שימוש להנאה בפסח במוצרים שמושחים אותם על גבי הגוף כשמעורב בהם חמץ (כגון אלכוהול שהופק מדגנים) וכדו.

ברכת האילנות

הרב יהודה הלוי עמיחי


ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ד'. ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירֹש

יציאת מצרים- אז ועכשיו

מערכת אמונת עיתך
לא לחינם כל חגינו, כל תפילותינו ומצוותינו סובבות סביב הציר של יציאת מצרים, יש ביציאת מצרים לבטא חיבור שלם של עבר, הווה ועתיד

הקינואה בפסח

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לאכול תבשילים ומיני מאפה מקינואה בפסח?

קטניות בהלכה

הרב יהודה הלוי עמיחי


להגדרת המינים בהלכה יש מספר השלכות מעשיות כלליות וכן מספר השלכות הנוגעות לענייני פסח

מצות חינוך בליל הסדר

הרב יגאל קמינצקי
המאמר עוסק במצוות החינוך בליל הסדר

ברכת האילנות

הרב יואל פרידמן


ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

נתינת המעשרות בחיטה למצות ובחסה למרור

הרב עזריאל אריאל


מי שקנה מצות וחסה, שהבעלים אמנם קראו שם למעשרות שלהם, אבל יתכן שלא נתנו את המעשר הראשון שלהם ללויים ואת מעשר העני לעניים

ארץ ישראל – לחם עוני

הרב דורון ותקין
"לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם…" (דברים טז, ג)

תרופת חמץ שעבר עליה הפסח

הרב יעקב אפשטיין
יהודי שאינו שומר מצוות קנה עבור יהודי שומר מצוות תרופה הומואופטית בכדורים, המכילה חומרים שמקורם בתבואה בכמות גדולה. המוכר לא מכרה לנכרי קודם הפסח. לאחר הפסח הועברה התרופה לקונה. השאלה היא האם הוא רשאי לקחתה לרפואתו, או שהתרופה אסורה עליו מדין חמץ שעבר עליו הפסח?

הגדת החרות

הרב קדוש גבריאל


מדוע אחינו יהונתן פולארד יושב כבר 28 לילות סדר בשעבוד נורא של בית כלא של מדינה ידידות? למה? אין לנו תשובה!

כשרות הלציטין לפסח

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
הלציטין מופק מגרגרים שחורים הקרויים "ריבס" (לפתית). גרגרים אלו גדלים בתוך תרמילים, אולם אינם ראויים אלא למאכל בהמה

שיר והלל

הרב יהודה זולדן
מדוע גם הלל וגם שיר, ומה היחס בין ההלל לשיר?

שימוש בסבון, משחות, ותמרוקים בפסח

הרב יגאל קמינצקי
האם מותר להשתמש בפסח להנאתו במוצרים שמושחים אותם על גבי הגוף כשמעורב בהם חמץ (כגון אלכוהול שהופק מדגנים) וכדו'?

ווידוי והודאת המעשרות

מקובלים אנו שיש להתוודות לפני הבורא בזמנים קבועים על עברות שבידינו - 'אשמנו, בגדנו' וכו'. אך חריגה היא מצוות התורה על וידוי המעשרות, שבו מתוודה האדם על מעשיו הטובים שעשה.

מצוות סיפור יציאת מצרים מקרבת אותנו לגאולה השלמה

הרב אהוד אחיטוב
ערכה של מצוות סיפור יציאת מצרים עולה מבין השיטין כבר בתחילת ה'סדר', מן המשקל שחז"ל נתנו לה בתחילת ההגדה. יהי רצון שמתוך עיסוק במצווה גדולה זו של סיפור יציאת מצרים, נזכה לגאולה שלמה ולקיום הפסוק 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות', במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

לאחר הפסח

הרב יצחק גרינבלט
חג הפסח עבר, ואנו ממשיכים הלאה בימי ספירת העומר. לאט לאט הבתים מתחילים להתמלא במוצרי מזון שהתנזרו מהם במשך ימי החג. חלק מהחמץ אכן התבער מהעולם, וחלק ממנו נמכר לנכרי. האם לאכול חמץ שנמכר לנכרי, או שמא עדיף דברים שיוצרו אחר הפסח?

אזהרת המהרש"ל וחששותיה

הרב יעקב אפשטיין

ורש"ל הי' דורש שכל א' יאכל מעט קודם פסח מקמח של פסח כי שמא היה שם חשש חימוץ ויתלה במה שאכל, וטוב ליתן ממנו לעני

הכנסת לחם למכשיר לעשיית קומפוסט לפני פסח

הרב יעקב אפשטיין
אדם מכין קומפוסט בביתו במכשיר המיוחד לכך, ומכניס לשם גם שאריות לחם. הלחם נרקב ומתפרק לקומפוסט עם חומרים אורגניים אחרים. השאלות הן: עד מתי מותר להכניס שאריות לחם למכשיר לפני פסח, ועל אלו איסורים עובר אם בפסח נשאר במיכל לחם שעדיין לא נרקב?
הקודם   1    2    3    הבא