פורים

שווי מחצית השקל כיום שנת תשע"ז

יהודה הלוי עמיחי
נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים אותו?

פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל

הרב יהודה זולדן
הגמרא במגילה (י"ד ע"א) דנה בשאלה מדוע אין אומרים הלל בפורים

פורים - נצחיות ושלמות התורה

הרב גבריאל קדוש
חגי דרבנן מציינים לנו ניסים שארעו לאבותינו, בינהם גם פורים. אעפ"כ נראה שחז"ל ייחסו חשיבות מיוחדת לחג הפורים יותר מאשר לשאר חגי דרבנן

לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם

הרב דורון ותקין
"לעמוד על נפשם" אינו רק להציל את הנפש כדי שתישאר קיימת, אלא לתקן תקנה עמידה לנפש שלא תוזק גם להבא. מרדכי ואסתר בנו תקומה לישראל ולא רק הצילו אותם מנגישת המן העכשווית.

משום כבודה של ארץ ישראל

הרב יואל פרידמן
מדוע קבעו ימים טובים שונים בערים המוקפות חומה מהערים שאינן מוקפות חומה, והלא כנגד גזרתו של אותו רשע "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" מתאים היה לאחד את כל עם ישראל ולעשות יום טוב אחד?

שושן הבירה וירושלים הבירה

הרב יהודה זולדן


מהו הקשר בין זמנו של יהושע בן-נון בכניסת ישראל לארץ, לבין הנס שמתרחש בתחילת בית שני במלכות אחשורוש?

שווי מחצית השקל לשנת תשע"ו

הרב יהודה הלוי עמיחי
מחצית השקל לשנת תשע"ו- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

משנכנס אדר מרבין בשמחה?

הרב יצחק גרינבלט
השבוע חוגג עם ישראל את ראש חודש אדר ב' ונכנס לבתי הכנסת בריקודים ובשירת "משנכנס אדר מרבין בשמחה", כביכול זהו החודש השמח ביותר בשנה אך האם זהו דבר הלכה?

שווי מחצית השקל כיום

יהודה הלוי עמיחי
מחצית השקל לשנת תשע"ד- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

לַעֲשֹוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

מאמר מערכת אמונת עיתך
ידע ישראל שבכל דור ודור הקב"ה מגלגל לנו את צירי הגאולה המכינה ומולידה בנו כוחות של גאולה

באחד באדר משמיעין על הכלאים

הרב אברהם סוחובולסקי
באחד באדר משמעין על הכלאים. כיצד נעשה הפיקוח על גידולי כלאים בזמן חז"ל, והאם יש השלכות מעשיות לימינו?

הערות במצוות שקלים

האדר"ת זצ"ל
בלמדי בש"ק משפטים פ' שקלים, הלכות שקלים להר"מ ז"ל

זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל

הרב יהודה זולדן
לא מצינו במקורות התנאים והאמוראים שנהגו לגבות מעות כזכר למצות נתינת השקלים שהיתה במקדש. מה המקור למנהג זה?

שותפות כל ישראל בקורבנות הציבור

הרב יעקב אפשטיין
"באחד באדר משמיעין על השקלים..." המצווה העיקרית שכל עם ישראל עסק בה בחודש אדר זה היתה נתינת מחצית השקל. מהו חלקם של אלה שלא נתנו את מחצית השקל בקורבנות הציבור?

משמחים ושמחים

הרב גבריאל קדוש
"השמחה שישמח אדם... עבודה גדולה היא", (רמב"ם הל' לולב ח, טו). מה משמעותה של עבודת השמחה? נתבונן ונראה שכוונת הרמב"ם לשמחה מיוחדת במינה, לא במובנה המקובל.

עיבור השנה בארץ ישראל

הרב יואל פרידמן
נראה לומר שיש לעיבור השנה ייחוד משלו, ודווקא בהקשר לעיבור שמרו חכמי ארץ א"י מכל משמר שישאר בתחום סמכותם ואחריותם הבלעדי

איגרת לפורים

הרב אהוד אחיטוב
מחצית השקל והשווי שלה כיום, מצוות קדושת שביעית במשלוחי מנות ודין הפרשת חלה במשלוחי מנות אותם אנו מקבלים.

מנות הלוי

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדוע נאמר ויעש המלך משתה גדול ולאחר מכן נאמר את משתה אסתר, מדוע נאמר "לאסתר "החרש תחרישי בעת הזאת , "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" הפרק עוסק בנדידת שנת המלך ומעשה הסוס לכאורה מיותר למהות המגילה