ל"ג בעומר

מה שמח בל"ג בעומר?

הרב יוני לביא | אתר מילה טובה
כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו ביום הזה?

האבלות בימי הספירה על מות תלמידי רבי עקיבא

הרב משה צבי נריה
מה קרה לתלמידי ר"ע? כיצד דווקא הם מזלזלים האחד בכבוד חברו?

ברית העומר

הרב גבריאל קדוש
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'"

ספירת העומר פעמיים מספק

הרב יעקב אפשטיין
מי שמסופק איזה יום הוא לספירת העומר האם יכול לברך ולומר את שני הימים שמסופק בהם, כגון: היום חמישה ימים לעומר, היום ששה ימים לעומר?

מה שמח בל"ג בעומר?

הרב יוני לביא
כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו ביום הזה?

ספירת העומר וקו התאריך

הרב יעקב אפשטיין
קו התאריך יוצר ביחס לספירת העומר בעיה חמורה (בלי קביעה עקרונית האם הוא מעלות מירושלים או בקו התאריך הבינ"ל). העוברו ממזרח למערב נוסף לו יום אחד. העוברו ממערב למזרח נחסר לו יום. ימשיך ספירה כרגיל, או שידלג על יום ויספור כמקומו החדש?

ספירת העומר בבין השמשות

הרב יעקב אפשטיין
מי שמכניס את השבת מוקדם (בגלל שעון קיץ) ורוצה לאכול מוקדם כיצד ינהג בענין תפילת ערבית, ספירת העומר וסעודת ליל שבת?

ספירת קטן שהגדיל בימי ספירת העומר בברכה

הרב יעקב אפשטיין
קטן שהגדיל בימי ספירת העומר, האם רשאי או אף צריך להמשיך ולספור בברכה?

קיום מצוה על תנאי

הרב יעקב אפשטיין
האם ניתן להתנות על מעשה מצוה שמקיימו עתה שבמצב מסוים לא יצא בו ידי חובה, כדי שיוכל לקיימו אח"כ ביתר שלמות.

ספירת העומר בין השמשות וברכה בימים שלאחריה

הרב יעקב אפשטיין
אדם שכח לספור את העומר בלילה וביום. בבין השמשות נזכר ששכח וספר ללא ברכה. האם בלילות הבאים ממשיך לספור בברכה, או שאיבד את היום הקודם ולכן ממשיך לספור ללא ברכה?

תספורת ושירים בספירת העומר

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם היוצא לנסיעת עסקים בסין לתקופה של כמעט שבועיים, טס כמה ימים לפני ל"ג בעומר ואין לי אפשרות להסתפר בחו"ל (בעיות הלכתיות). האם עקב כך יש היתר להסתפר לפני שהוא טס?

מקדושה למלכות

הרב דורון ותקין
ימי ספירת העומר המביאים למתן תורה מעוררים את הקדושה בישראל, והקדושה מרוממת אותנו למלכות. דוד מלך ישראל נולד ונפטר בשבועות. דוד מלך ישראל חי וקיים.

אבלות בספירת העומר וקבלת התורה

הרב יואל פרידמן
כל זמן מאיר בתכונתו– הזמן שבין פסח לבין עצרת הוא זמן הכנה לקראת קבלתה של תורה שבכתב ותורה שבע"פ. לכן נוהגים אנו מנהגי אבילות לציין את הנפילה בזמן עליית המדרגה בקבלת התורה של תלמידי ר"ע, שהוא יסוד תורה שבעל פה.

קצירת פסי בידוד לפני העומר

הרה"ג יעקב אריאל
לקראת האביב נוהגים החקלאים לקצור את שולי השדות כדי שישמשו פסי בידוד למניעת התפשטות שריפות. האם מותר לקצור בשדות תבואה פסי בידוד לפני פסח, שהרי אסור לקצור תבואה חדשה לפני העומר?