יום ירושלים

עוד לא הגענו לירושלים

הרב יוני לביא | אתר מילה טובה
מה יש בה בעיר הזו שכל כך הרבה דם נשפך עליה?מה הסוד שלה שגורם לכל כך הרבה אנשים ועמים לכל אורך ההיסטוריה להימשך עליה בעבותות של קסם? האם ירושלים היא רק מקום גיאוגרפי או אולי הרבה יותר מזה?

סיפורו המדהים של הרב גורן בשחרור מערת המכפלה

אבי רט
כט' באייר הוא יום שחרור חברון. סיפורו המדהים של הרב גורן, בו הוא מתאר בגוף ראשון את שחרור מערת המכפלה. מתוך הספר "בעוז ותעצומות", אוטוביוגרפיה על הרב גורן מאת אבי רט

ירושלים 'מקדש מלך, עיר מלוכה' - באחדות כל ישראל

הרב אהוד אחיטוב
את ירושלים ניתן לכבוש רק כאשר כל ישראל מאוחדים תחת גורם צבאי ושלטוני אחד.

ירושלים של מעלה

מדרשת התורה והארץ
הודאה על ההווה וגעגוע אל העתיד. אייל אריאל במופע התוועדות נוגע לקראת יום ירושלים. מותאם למבוגרים ולנוער, לפרטים ולהזמנות המופע 052-6606551

תפילת השל"ה הקדוש לערב ר"ח סיון

חלה עלינו חובת התפלה ובקשה להשי"ת בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך. ולבי אומר לי ששעת רצון לתפלה זו היא בערב ראש-חודש סיון, שהוא החודש שבו ניתנה התורה ואז חלה עלינו חובת התפלה ובקשה להשי"ת בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך. ובמיוחד צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם.