יום העצמאות

69 שנות מדינה יהודית במספרים

מערכת למעשה
ביום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל, עומדת לנגד עינינו מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית בכל הדרה, עוצמתה ותפארתה.

זורע צדקות ומצמיח ישועות

הרב אברהם צוקרמן
שיחה ליום העצמאות על השמחה בחלקי הארץ שברשותנו והתקווה לחלקים שעוד לא ברשותנו

גאולתן של ישראל על פי הנבואה

הרב יעקוב חייט
ב"חזון העצמות היבשות" לנביא יחזקאל מתואר מהלך הגאולה כתהליך בנוי שלבים, שאיננו רצוף וישר. מהו המבט שהנבואה מלמדת אותנו על תקופתנו, עת הגאולה.

מזיכרון לגבורה ועצמאות

הרב אהוד אחיטוב
בקרב עלולים ליפול גם אנשים שעפ"י חשבון חייהם הפרטי ראויים היו להמשיך לחיות

שיר והלל

הרב יהודה זולדן
מהגמרא עולה שעל הים אמרו את שירת הים "אז ישיר משה", וכן הלל. פרק ההלל האמור הוא מה שנמצא אחר כך בתהילים (קטו) "'לא לנו ה' לא לנו", ונאמר כיום במסגרת פרקי ההלל. מדוע גם הלל וגם שיר, ומה היחס בין ההלל לשיר?

מה הקשר בין תרומות ומעשרות ליום העצמאות?

יש צורך עכשיו לברר באיזה מידה השפיע הכבוש והעצמאות על חיובי המצוות התלויות בארץ?

ישראל במספרים - קצת אופטימיות ליום העצמאות

ד"ר אדם רויטר
המגמות הכלכליות ארוכות הטווח ב-2015 שנוטעות אופטימיות ביום העצמאות של ישראל

לעילוי נשמתם

לעילוי נשמתם של חיילי צבא ההגנה לישראל ולכל לוחמי עם ישראל במהלך הדורות שמסרו נפשם על קידוש השם במערכות ישראל