ט"ו בשבט

ט"ו בשבט לאילן ולאדם

הרב יואל פרידמן
הקשר בין האדם הארצישראלי והאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

הערך הסוציאלי של ט"ו בשבט

הרב יעקב אריאל
קדושת האדמה בארץ ישראל והערך הסוציאלי בט"ו בשבט. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

על חודש שבט

הרב יואל פרידמן
מידע יישומי לחודש שבט- מנהג הנטיעות, המשמעויות הההלכתיות של התאריך ט"ו בשבט, ואכילת הפירות בו

איך נתכונן לטו בשבט?

הרב יצחק גרינבלט
טו בשבט הגיע, ואנו נפגשים בחגיגות, בסעודות מיוחדות, בפירות כאלו ואחרים. רבנים שונים יגידו לציבור שראש השנה לאילנות מדובר על דינים שונים בהלכות מעשרות וכו', אך לאדם הפשוט, מה ההכנה שהוא צריך להתכונן לקראת טו בשבט?

פרי צדיק לט“ו בשבט

הפרי צדיק
”יש להבין הא טעם דשבט ראש השנה לאילן הוא מפני שיצאו רוב גשמי שנה כמו שכתב בגמרא (שם יד.) ואז זמן חנטת הפירות (כמו שכתב רש“י) וזהו רק בארץ ישראל...

גשמים ופירות בארץ ישראל

הרב גבריאל קדוש

וְהָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ אֶרֶץ הָרִים וּבְקָעֹת לִמְטַר הַשָּׁמַיִם תִּשְׁתֶּה מָּיִם: אֶרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה

אוצר התורה והארץ לט"ו בשבט

פירותיה הקדושים של הארץ וזהירות מחרקים בשבעת המינים - עלון לט"ו בשבט מבית מכון התורה והארץ

תקציר הלכות לט"ו בשבט

הרב יהודה הלוי עמיחי
'ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו' (משנה ראש השנה פ"א מ"א). על משמעות ט"ו בשבט לעניין שנות ערלה ולעניין תרומות ומעשרות, ותקציר מנהגי ט"ו בשבט

דף טו בשבט לילדים בשיתוף אל עמי

דף הסבר ולימוד על ט"ו בשבט לילדים, בהוצאת מכון התורה והארץ ובשיתוף 'אל עמי'.

ונתתי גשמיכם בעיתם

הרב דורון ותקין
הגשם הוא ברכת שמים, ברכה טבעית שמתקבלת בפשטות – יורד גשם, וגם כשאיננו יורד מתייחסים לזאת בטבעיות – לא יורד, אבל גישה זו בטעות יסודה, כיוון שארץ ישראל התייחדה מכל הארצות, שהיא תלויה אך ורק בגשם

חג לאילנות או לאדם?

הרב יצחק גרינבלט
בגן הילדים חוגגים את הזמן המיוחד שיהיה ביום חמישי, בשירים ובפירות. יודעי ההלכה יודעים להגדיר שאין מדובר בחג מיוחד שהרי אין בו קרבן חגיגה, ואין בו שמחה מיוחדת, אלא הגדרה הלכתית בדיני האילן ופירותיו, אך האם בימנו יש מקום לחגוג את הזמן הזה?

האתרוג בט"ו בשבט

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל
אילן בתר חנטה, תבואה וזיתים בתר שליש, (הולכים אחרי הבאת שליש גידול), ירק בתר לקיטה. באתרוג אנחנו הולכם אחרי עונת הלקיטה. נשאלת השאלה מה ענין חלוקה זאת?

ט"ו בשבט

הרב יואל פרידמן
יש לשאול מדוע ביום שמתחילים הפירות לחנוט, אין אומרים תחנון? לכאורה משמעות היום היא משמעות הלכתית גרידא ונוגעת לקביעת השנה למעשרות, מהי א"כ חשיבותו לאדם?

לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

הרב יואל פרידמן
ב-כ' כסלו תשנ"ו עלה הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל השמיימה. מלבד היותו מחנך דגול שהשפעתו על חינוך הדור היתה רבה, הקשר שלו לתורת ארץ ישראל הוא מן המפורסמות.

מחודש כסלו לחודש שבט

הרב יואל פרידמן
הרבה אנו יכולים ללמוד מן האילנות. יש בהם מחשבה לעתיד: האילנות אוגרים את השרף לצורך הוצאת הפירות העתידיים. ויש בהם דבקות במטרה והשתרשות: שורשי האילנות מחפשים, מוצאים ומגיעים לכל טיפת מים שנמצאת בסביבתם, ומשתרשים עמוק עמוק באדמה.

נטיעה של חסד לט"ו בשבט

הרב יואל פרידמן
אלא היו זהירים בנטיעה שנא' "ונטעתם כל עץ מאכל", כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, כך אתם תטעו לבניכם ואל יאמר אדם אני זקן, כמה שנים אני חי, לפיכך לא יבטל האדם מן הנטיעות

נטיעתם של צדיקים

הרב עזריאל אריאל
שלוש שנים חלפו מאז אותו יום מר ונמהר בו נלקח מאיתנו חברנו הרב שמעון בירן הי"ד. זמן זה, של שלוש שנים - מזכיר לנו את שלוש שנות הערלה. ואכן בימים אלו קוראים אנו את פרשת הערלה בפרשת השבוע, קדושים.

עלית השרף באילנות

הרב דורון ותקין
בעיצומו של החורף, באמצעיתו של חודש שבט מתחיל השינוי של הזמנים להשפיע על הצומח. בראש השנה לאילנות מתחיל השרף לעלות באילן, ומתחילה שנת אילנות חדשה.

מהו ט"ו בשבט?

הרב נעם חיים כהן
משמעות "ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט" הוא דווקא לפירות האילן ולא לנטיעה, שראש השנה שלה בא' בתשרי

ראש השנה לאילנות בשנה פשוטה ובשנה מעוברת

הרב אברהם סוחובולסקי
מהו הגורם שמחמתו נקבע חודש שבט להיות ר"ה, והאם גורם זה הוא נכון אף בחודש שבט בשנה מעוברת?
הקודם   1    2    3    הבא