ט"ו בשבט

נטיעה של חסד

מערכת אמונת עיתך
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"

הרב גבריאל קדוש
העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ שמתגלה בקיומם של המצוות התלויות בארץ באופן יותר נרחב

נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'

הרב מרדכי אילון
מאמרו של הרב מרדכי אילון בנושא:"נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

אילן אילן במה אברכך

הרב יואל פרידמן
מההשוואה של האדם הלומד תורה לאילן, אפשר ללמוד שתי נקודות מרכזיות. אותו אילן - מבורך בכל טוב, ועם זאת, אין ביטחון שהנטיעות שיצאו מאותו אילן ידמו לו.

נטיעת אילנות - כאתחלתא דגאולה

הרב עוזי קלכהיים
מאמרו של הרב עוזי קלכהיים אודות 'נטיעת אילנות כאתחלתא דגאולה' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

תיקון העולם

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
מאמר אודות 'תיקון העולם בנטיעות' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן

הרב בן ציון קריגר
מאמר בעניין "הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל

הרב אהוד אחיטוב
מאמר אודות מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

קדושת פירות ארץ ישראל

הרב גבריאל קדוש
מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בפירותיה ולא בדברים אחרים? הרב גבריאל קדוש מבאר את מנהג האכילה מפירות ארץ ישראל בט"ו בשבט.

לאכול מפריה

הרב גבריאל קדוש
מאמרו של הרב גבריאל אודות החשיבות באכילת פירות א"י. מתוך שער ב' בספר "מפרי הארץ הטובה"

תיקון הפירות והאדם

הרב יגאל אריאל
מאמרו של הרב יגאל אריאל אודות תיקון הפירות באדם. מתוך שער ב' בספר 'מפרי הארץ הטובה'

קדושת פירות ארץ ישראל

הרב חיים דרוקמן
מאמרו של הרב חיים דרוקמן אודות קדושת פירות ארץ ישראל. מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

פרי הארץ

הרב יעקב אריאל
מאמרו של הרב יעקב אריאל אודות עבודת החקלאות בתורה מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

אשרי עין ראתה זאת

הרב יהודה עמיחי
על ט"ו בשבט בזמן בית המקדש מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

מחנוכה לט"ו בשבט

הרב יואל פרידמן
"כי האדם עץ השדה" - הרב יואל פרידמן על ההקבלה בין האדם לאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

חשבון הנפש בראש השנה לאילנות

הרב שמעון בירן הי"ד
הרב שמעון בירן הי"ד במאמרו אודות חשבון הנפש שעלינול עשות בר"ה לאילנות. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

עליית השרף באילנות

הרב דורון ותקין
עליית השרף והתחדשות האדמה בט"ו בשבט. מאמרו של הרב ותקין מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט: בין ייעוד למציאות

הרב יואל פרידמן
מדוע לא נקרא ט"ו בשבט ר"ה לפירות האילן במקום לאילן? הרב יואל פרידמן במאמר מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - ההלכה והטבע

הרב אברהם סוחובולסקי
כיצד נקבע מועד ט"ו בשבט בלוח השנה העברי? הרב סוחובולסקי במאמר מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט ולימוד תורה

על הקשר בין לימוד תורה וט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"
הקודם   1    2    3    הבא