מפרי הארץ הטובה

ט"ו בשבט - יום חיבת הארץ

הרב יעקב אריאל
על מצוות החיבה לארץ ישראל בט"ו בשבט - מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה

הרב בן ציון קריגר
מדוע מברכים ברכת המזון גם בחו"ל ומודים שם על הארץ הטובה? מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - תורה, מקדש, עם וארץ

הרב דב כהן
מאמרו של הרב דב כהן אודות תורה, מקדש, עם וארץ והקשר לט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר" מפרי הארץ הטובה"

'ענפיכם תתנו ופריכם תשאו'

הרב יהודה זולדן
מאמרו של הרב יהודה זולדן מתוך שער ג' של הספר 'פרי הארץ הטובה' '

נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי

הרב שלמה אבינר
מאמרו של הרב שלמה אבינר אודות 'נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

נטיעה של חסד

מערכת אמונת עיתך
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"

הרב גבריאל קדוש
העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ שמתגלה בקיומם של המצוות התלויות בארץ באופן יותר נרחב

נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'

הרב מרדכי אילון
מאמרו של הרב מרדכי אילון בנושא:"נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

אילן אילן במה אברכך

הרב יואל פרידמן
מההשוואה של האדם הלומד תורה לאילן, אפשר ללמוד שתי נקודות מרכזיות. אותו אילן - מבורך בכל טוב, ועם זאת, אין ביטחון שהנטיעות שיצאו מאותו אילן ידמו לו.

נטיעת אילנות - כאתחלתא דגאולה

הרב עוזי קלכהיים
מאמרו של הרב עוזי קלכהיים אודות 'נטיעת אילנות כאתחלתא דגאולה' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

תיקון העולם

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
מאמר אודות 'תיקון העולם בנטיעות' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן

הרב בן ציון קריגר
מאמר בעניין "הנטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל

הרב אהוד אחיטוב
מאמר אודות מקור המנהג באכילת פירות ארץ ישראל מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

קדושת פירות ארץ ישראל

הרב גבריאל קדוש
מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בפירותיה ולא בדברים אחרים? הרב גבריאל קדוש מבאר את מנהג האכילה מפירות ארץ ישראל בט"ו בשבט.

לאכול מפריה

הרב גבריאל קדוש
מאמרו של הרב גבריאל אודות החשיבות באכילת פירות א"י. מתוך שער ב' בספר "מפרי הארץ הטובה"

תיקון הפירות והאדם

הרב יגאל אריאל
מאמרו של הרב יגאל אריאל אודות תיקון הפירות באדם. מתוך שער ב' בספר 'מפרי הארץ הטובה'

קדושת פירות ארץ ישראל

הרב חיים דרוקמן
מאמרו של הרב חיים דרוקמן אודות קדושת פירות ארץ ישראל. מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

פרי הארץ

הרב יעקב אריאל
מאמרו של הרב יעקב אריאל אודות עבודת החקלאות בתורה מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

אשרי עין ראתה זאת

הרב יהודה עמיחי
על ט"ו בשבט בזמן בית המקדש מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

מחנוכה לט"ו בשבט

הרב יואל פרידמן
"כי האדם עץ השדה" - הרב יואל פרידמן על ההקבלה בין האדם לאילן. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"
הקודם   1    2    הבא