אקטואליה במעגל השנה

גשמים לאחר חודש ניסן

הרב אביגדור לוינגר
לשיטת הבבלי וכן נראה שנקטו רבנו חננאל וראשונים נוספים, כאשר יורדים בארץ ישראל גשמים מר"ח אייר של חודשי הלבנה ואילך, הרי הם סימן קללה, אך לשיטת הירושלמי (וכן עולה מן התוספתא), המדד הוא על פי עונות השנה החקלאיות, ולא על פי קביעת חודשי השנה; ורק לאחר סוף 'ניסן של תקופה' מכן יש לראות בירידת גשמים סימן ק…

הבית שלי בארץ ישראל

הרב יצחק גרינבלט
בחג העצמאות אנו חוגגים את עצמאותנו, את השייכות של העם בארץ. האם יש שייכות לבית בארץ ישראל לבין יום העצמאות?

חגיגת עצמאות הלכתית

הרב יצחק גרינבלט
כולנו חוגגים את העצמאות, אך האם אנו יודעים כיצד לעשות זאת נכון? מה חשוב ללמוד לקראת היום הגדול?

אישורי מכירת חמץ לעסקים

השנה הרבנות הראשית קראה לרבנויות המקומיות "לוודא כי אישורי מכירת החמץ הניתנים לבעלי העסקים המבקשים זאת, יינתנו אך ורק לבעלי עסקים בעלי תעודת הכשר בתוקף"

השנה אין אוזני המן מבצק חלבי

הרבנות ממשיכה בהנחיות המבדילות בין מוצרים חלביים ושאינם כאלה. והפעם, אוזני המן.

חודש תמוז!

הרב יצחק גרינבלט
שמות החודשים עלו מבבל, והם מהווים בשבילנו אמירה מעניינת, אתגר של התמודדות, של בירור משמעות עם מה עלו ישראל משבעים שנה של גלות, מה נלמד מכך? מהיכן אנו ממשיכים ולהיכן אנו שואפים, האם לבכות או לשמוח בתמוז?

'תמוז' – עבודה זרה ?

הרב אייל בן דוד
בשבת הקרובה (פרשת קרח) יחול ראש חודש תמוז. כבר התורה הזהירה מלהתרחק מכל עבודה זרה וחז"ל הרחיקונו מעבודה זרה עוד יותר. והנה, מפליא ביותר לראות, שנכנס ללוח השנה עברי שם בעל אופי מובהק של עבודה זרה '