ארץ ישראל וקדושתה

פקידת הלבבות

הרב דורון ותקין

מהדורה מיוחדת לחיזוק ההתיישבות היהודית בגוש קטיף, פקידת הלבבות- התעוררות הרצון ההבנה וההשכלה, מילוי הלב באומץ וחשק לגאולת עם ישראל.

רואים עולם

הרב יצחק גרינבלט
תקופת החופש הגדול במוסדות החינוך עומדת על פתחינו, וכבר אנו מרגישים מוצפים במודעות רבות לנופש במקומות שונים בעולם, החברות אשר התאימו את עצמן לציבור הקרוי דתי גם יודעות לפרסם מלבד העלויות הבסיסיות גם את תנאי הכשרות וכו', את הכל אפשר לסדר אם רוצים. אך האם מותר לאדם לצאת מארץ ישראל לטיול ולשאר סיבות?

לימוד תורה, עבודת אדמה ובניין ארץ ישראל

הרב יהודה זולדן
פיתוח הארץ, עבודת האדמה, ובניית תשתיות קיומיות בה, הם עצמם מצוות יישוב ארץ ישראל, וכשעם ישראל שב להיות ריבון בארץ, אזי אלו הם גופי תורה. בניין הארץ באופנים שונים היא מצווה המוטלת על כל אחד.

ארץ שבעת המינים

הרב צבי שוורץ

הארץ נקראת במקרא בשמות שונים המתארים את השפע שלה, מה טיבם של שמות אלו? והאם אלו שמות נרדפים למהות אחת או בחינות שונות של הארץ?

עבר הירדן נחלה לישראל

הרב עזריאל אריאל

על הסכם השלום עם ירדן ו'תיקוני הגבול' שעל פיהם נקרעו ארבע חמישיות ממה שייעד המנדט הבריטי לבית הלאומי היהודי, עפ"י חזון התורה והנביאים, וניתנו לעבדאללה, סבו של חוסיין.

חודשי השמן והדבש (ארץ 7 המינים)

הרב צבי שוורץ

המעיין בפסוק "ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש" יבחין בחלוקה פנימית מעניינת בתוך שבעת המינים.

בענייני אמונה וארץ ישראל

הרב שאול ישראלי

מכתב בענייני אמונה וארץ ישראל ממר"ן שאול ישראלי זצ"ל אל הרה"ג יעקב אריאל (שטיגליץ) שליט"א, בהיותו תלמיד צעיר בישיבת מרכז הרב.

חורבן ובניין משום קדושה בארץ ישראל

הרב צבי שוורץ

התורה החילה על שלשה מקומות בארץ ישראל גזירת כליה וחורבן, וכנגדם, שלשה מקומות שיש בהם עוצמה שמהווה משקל נגד לעבירות אלו

אהבת חינם לארץ

הרב דורון ותקין

חטא המרגלים נוגע להבנה מהי הארץ לעם. כל עם זקוק לארץ כדי לחיות את חייו, אבל לעם אלוקי עם סגולה, הארץ היא גם ארץ אלוקית

להליכות ארץ ישראל

הרה"ג יעקב אריאל
על היחס בהלכה לא"י כסובייקט, כביכול היא בעצמה נעשית ה'גברא'. כביכול יצור חי ופעיל, בר מצוות ובר עבירות, קולט ופולט.

ישוב הארץ - בינוי או שדות?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
כיצד מתקיימת מצות ישוב א"י ביתר הידור בשדות או בבתים, בעיור או בחקלאות? האם מותר לתכנן את ישוב הארץ ע"י עקירת שטחים חקלאיים והפיכתם לשטחים בנויים, וכן האם מותר לסלול כביש על חשבונם של שטחים חקלאיים? מה עדיף ריכוז האוכלוסיה או פיזורה?

בשובך לציון ברחמים

הרב דורון ותקין

על שני החלקים בגאולה: החלק שבידי שמים, והחלק שבידי האדם- כיבוש ויישוב הארץ שיש לנו את החובה והיכולת להשלימו.

קדושת ארץ ישראל בימים ההם ובזמן הזה

הרב אריה שטרן
שיש דין קדושה אף מדאורייתא לכל אותם שטחים הנמצאים מעבר לשטחים שנכללו בקדושה השניה שבזמן עזרא, וגם בכל הארץ אולי נוספה עכשיו קדושה חזקה יותר מן הקדושה שהייתה מקודם

קדושת אזור עולי מצרים לאחר מלחמת ששת הימים

הרב שלמה גורן זצ"ל
אחת הבעיות ההלכתיות המסובכת ביותר בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ, היא קביעת גבולות הארץ המקודשת לחיוב תרומות ומעשרות ולאיסורי שמיטה

מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה וחובת העליה לארץ ישראל

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל
שקולה מצות ישוב א"י כנגד כל המצוות שבתורה

על העיר עזה: מפני שהיא עזה

הרב אופיר כהן

"...עזה - והיא מארץ-ישראל..." (רש"י, שבת קמה ע"ב). אף כי לנו המקום, כח מיוחד יש בו, שהצליח להדוף את כיבושינו. ונהייתה עזה לסמל - מקור הכח, של האוייב הבלתי מנוצח של עם-ישראל.

פרי העץ ופרי האדמה בארץ ישראל

הרב בניהו ברונר
תחילה נראה בקצרה את המעמד המיוחד של העץ ופרותיו בתורה ובדברי חז"ל, ומעמדם המיוחד של פירות העץ הגדלים בארץ ישראל

ונטעתים על אדמתם

הרב דורון ותקין

עם ישראל הוא נטיעה - ''נצר מטעי'' שלם בכל תכונותיו מתחילה. יש בו תכונות של נטיעה עם שורשים עמוקים שגם בזמן ירדתו הוא עולה וצמח בשנית.

האדר"ת והמצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
האדר"ת זצ"ל בגאונותו הרבה חיבב במיוחד את המצוות המיוחדות והבלתי שכיחות, כמו כן פיעמה בקרבו אהבת ארץ ישראל חזקה במיוחד. שילוב שניהם עורר אצלו את האהבה למצוות התלויות בארץ.

בשבח יישוב ארץ ישראל

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

מכתב הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ''ל, בהקדמה לספרו 'יוסף חן' (ח''ב) בשבח יישוב ארץ ישראל

הקודם   1    2    הבא