אמונה והלכה

'עשה לך רב'

הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל
ימי הקיץ בהם אנו מצויים מפגישים אותנו עם מסכת אבות, אותה נהגו לקרוא בשבתות הקיץ. בשני מקומות במסכת זו נאמר: 'עשה לך רב'. מה פשר הביטוי 'עשה לך רב'? האם מדובר על מנהג טוב, או שמא מדובר על חיוב?

עשרים שנה לעלייתו לגנזי מרומים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב יואל פרידמן
כבר עשרים שנה שאנו חסרים את מרן הגר"ש ישראלי, שעלה לגנזי מרומים ב- י"ט בסיוון תשנ"ה. הקדשנו את גיליון אייר-סיוון לזכרו של מורנו ורבנו זצ"ל, וביקשנו מהרבנים חברי המכונים השותפים לכתב העת לכתוב מאמרים הלכתיים בעקבות תורתו של רבנו.

הספדו של צדיק

הרב אהוד אחיטוב
זכרו של הראשון לציון הרה"ג עובדיה יוסף זצוק"ל.

העם לרמב"ם

הרב יצחק גרינבלט
כתבי היד של הרמב"ם על פירוש המשניות נחשפו ומוצגים בתערוכה חדשה בירושלים, וזו אולי סיבה טובה שוב להתבונן בנושא שעולה שוב ושוב, לימוד כתבי הרמב"ם, לימוד יומי במוסדות החינוך ולציבור הרחב, והאם להנגיש את הרמב"ם לעם?

משקל שני התולעת בפרה אדומה

הרב עזריאל אריאל
נאמר בתורה (במדבר יט, ו): 'ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה'. 'שני התולעת' הוא צמר הצבוע בצבע תולעת שני, ובמשנה (פ"ג מי"א) נקרא הצמר 'לשון', דהיינו 'לשון של זהורית'. יש לברר את כמות הצמר הצבוע הדרושה למצווה.

ההזאה על טמא מת - האם רק באזוב או גם בעץ ארז ושני תולעת

הרב עזריה אריאל
כיצד מטהרין טמא מת במי נדה? לוקח אדם טהור שלשה קלחין של אזוב ואוגדן אגודה אחת, ובכל בד ובד גבעול אחד, וטובל ראשי גבעולין במי נדה שבכלי.

מעמד הכוהנים והלוויים בזמן הזה

הרב חיים דוד הלוי
מדוע נבחרו אהרון ובניו לכהן לכל הדורות ומהו המעמד ההלכתי של הכהנים והלויים בימינו?

יותר מעשרה מיליון איש ביקרו בכותל

על פי נתוני המשטרה בשנה הלועזית האחרונה ביקרו בכותל כ10.5 מיליון בני אדם

נטיעת אילנות בהר הבית ובחצר בית הכנסת

הרב יהודה זולדן
הרמב"ם: הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה, בין אילן סרק ובין אילן מאכל, אע"פ שעשאו לנוי למקדש ויופי לו - הרי זה לוקה. שנאמר: "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' א-להיך"

האם מותר לעשות שינויים במבנה בית המקדש

הרב בנימין לנדאו
בכמה מקומות בתלמוד מביאה הגמרא את הפסוק: 'הכל בכתב, מיד ה' עלי השכיל' כמקור לכך שאסור לשנות דבר במבנה המקדש. לאיסור זה משמעות מעשית רבה, ויש לברר את היקפו ומשמעותו. האם איסור זה מונע כל אפשרות של שינויים במקדש?

הכנת כד שמן טהור - הנחיות

הרב עזריה אריאל
מכון המקדש עוסק בהכנת כד שמן טהור, לראשונה אחרי אלפיים שנה. יהי רצון שנזכה לברר את ההלכות לאמיתתן וליישם אותן כהלכה, ו'הבא ליטהר – מסייעין לו'.

זמן אלול תשע"ו - עולם התורה בצמיחה

אביאל הלוי (קרוב אליך)
זמן אלול נפתח לפני מספר ימים, ומבדיקה שנערכה בישיבות ובבתי המדרש, הנתונים מלמדים על פריחה וצמיחה מתמשכת של עולם התורה בארץ ישראל. לקריאת המספרים המלאים של לומדי התורה בישראל לשנה זו לחצו כאן

דף גמרא בכל יום

הרב יצחק גרינבלט
ישנם אנשים גדולים שבמשך חייהם גורמים למהפכה גדולה. ויש מהפכות שדורשות זמן, ורק לאחר שנים יודעים להות ולהעריך אותן, מהפכות רבי מאיר שפירא מלובלין.

אסיף- כתב עת תורני חדש לישיבות הסדר

כתב העת ייצא על ידי איגוד ישיבות ההסדר ויהיה פתוח לכל עולם הישיבות הציוני דתי. בין הנושאים שיידונו בו- גמרא, הלכה ומחשבה.

הוצאת ספר תורה מבית הכנסת בזכר למעמד 'הקהל' של בתי הספר של החמ"ד

הרב אהוד אחיטוב
שנת תשע"ו מוגדרת 'שנת הקהל'. ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי-דתי בארץ נערכים כנסים זכר לקיום מצווה זו. נשאלנו: האם מותר להוציא לאותם כנסים ספר תורה ולקרוא בהם את פרשיות 'הקהל', אף כשהכנסים נערכים מחוץ לבית הכנסת?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ד'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ג'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ב'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק א'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את הכספים לצרכי ציבור בחו"ל ובארץ?

יום טוב שני בגוש קטיף?

הרב יהודה זולדן
מהם גבולותיה של ארץ ישראל לענין יום טוב שני של גלויות, על פי מה נקבע הדבר, והאם בעזה ובסביבותיה יש לנהוג יום אחד או יומים?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא