אמונה והלכה

שמירת המקדש

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
כידוע כניסה למקום הר הבית בטומאה ובבגדים שאינם הולמים אסורים מדאורייתא גם בזה"ז. השאלה האם כדאי, האם מותר או שמא אסור להעמיד שומרים שידאגו לקדושת המקום?

גידול מסחרי של בעלי חיים טמאים

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לגדל יענים, שהם עוף טמא, ע"מ למכור את בשרם לנכרים, להשתמש בנוצותיהם לקישוט, וכן בביציהם למעשי אומנות?

שילוח הקן

הרב יעקב אפשטיין
אם אין למשלח מה לעשות עם הגוזלים וממילא יחזירם לקן, האם עדיין חובה עליו לקיים מצות שילוח הקן?

פרעון חוב והשאלה בפירות שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אשה נתנה לשכנתה בקבוק מיץ ענבים לשבת, לאחר השבת החזירה השכנה מיץ ענבים של שביעית (אוצר בית דין), האם מותר הדבר?

האכלת קטנים ספיחים

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לבנות שרות לאומי בגן ילדים להאכיל את הילדים מאכלים שיתכן שהם ספיחים גמורים?

בשולי נכרים באגוזי קשיו

הרב יעקב אפשטיין
האם אגוז הקשיו אשר קולים אותו בארץ מותר באכילה מצד בשולי נכרים?

החגז ביום טוב

הרב יהודה הלוי עמיחי
החגז הוא מכשיר שמורכב על מערכת הגז וביום טוב מותחים קפיץ לזמן שקובעים מראש, על ידי כך אפשר להדליק את האש ולאחר זמן נכבית האש מאליה. במאמר שלפנינו נעסוק בשני דיונים בנושא

הכתב והספר

הרב יצחק גרינבלט
היום זוכים התלמידים בבתי הספר לחזור ללימודים. שוב יחבשו את ספסלי הלימודים ויגמעו כמות רבה של ידע, לצורך כך רכשו ההורים ספרי לימוד רבים. ספרים "חד פעמיים" או ליתר דיוק "חד שנתיים" שאחר הכתיבה בהם הם ימצאו עצמם בפח האשפה, האם יש בכך בעיה?

ניפוי קמח ביום טוב

הרב יהודה הלוי עמיחי
בימינו, שהקמח מנופה ניפוי ראשון במטחנות, האם מותר לנפות שוב את קמח ביום טוב?

כי יפול הנופל, האם זה נמנע?

הרב יצחק גרינבלט
שוב שמענו השבוע על ילד שנפל ממרפסת ביתו ושוב פציעות לא פשוטות, הפעם לא הסתיים באסון כבד יותר, אך האם אפשר לחייב לפי ההלכה לשים מעקה בבית?

השיבה שופטינו כבראשונה

הרב דורון ותקין
מערכת המשפט בישראל עוברת לאחרונה בירור תוכני בהקשר ליחסה אל הגיור בישראל. הקשר בין הגירות למעמד הדין והמשפט איננו מאולץ או מקרי אלא עקרוני

תפילה במקום שמריחים ריח של רפת או לול

הרב אהוד אחיטוב
כיצד יש לנהוג בבית הכנסת הנמצא באזור חקלאי, ובשעות מסויימות נושאת הרוח ריחות מהרפתות והלולים הנמצאים במרחק של כמה מאות מטרים -האם ניתן להתפלל במצב כזה?

תפילת גשמים בשמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי
תנו רבנן: מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף על האילנות בשביעית, מפני שיש בהן פרנסה לעניים

סוגי גשם בתפילת כהן גדול ובתפילותינו

הרב יהודה עמיחי
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שאם תהיה שנה זו שחונה תהיה גשומה, ולא יסור שבט מבית יהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכין לפרנסה, ואל תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים.

ועננו בורא עולם

הרב אברהם סוחובולסקי
הלכה שמורה לנו להוסיף בקשה מיוחדת לגשמים בכל יום מימות החורף בעת עצירת גשמים, לא מצאנו כתובה בשו"ע. במאמר זה נברר מהו מקור המנהג להוסיף בקשה זו, נעמוד על משמעותה.

'קוממיות לארצנו' או 'קוממיות בארצנו'

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם המברך ברכת המזון בארץ ישראל צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות לארצנו', או מכיוון שכבר הוא בארץ, צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות בארצנו'? שאלה זו נשאלת גם לגבי הברכה השנייה של קריאת שמע: 'והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו'. האם גם שם יש לומר 'בארצנו', בארץ ישראל?

"חזק חזק ונתחזק"

רבנים נוספים
לרגל סיום ספר ויקרא- מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

כיצד מפרישים חלה מטונות של בצק?

מכון התורה והארץ
רבני תכנית "תורה וארץ" של מכון התורה והארץ סיירו במפעל בונז'ור בקריית גת וראו מקרוב כיצד מתנהלת הפרשת חלה בתעשיית המאפים

ברכת המצוות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
המאמר עוסק בענייני ברכות
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא