תפילה

כיוון התפילה בכותל המערבי: כיפת הסלע

ערוץ 7
מבקרים רבים בכותל נתקלים בשאלה לאיזה כיוון מתפללים. אם עד היום התפללתם ישר למזרח, לא בטוח שנהגתם נכון.

השיבה שופטינו כבראשונה

הרב דורון ותקין
מערכת המשפט בישראל עוברת לאחרונה בירור תוכני בהקשר ליחסה אל הגיור בישראל. הקשר בין הגירות למעמד הדין והמשפט איננו מאולץ או מקרי אלא עקרוני

תפילה במקום שמריחים ריח של רפת או לול

הרב אהוד אחיטוב
כיצד יש לנהוג בבית הכנסת הנמצא באזור חקלאי, ובשעות מסויימות נושאת הרוח ריחות מהרפתות והלולים הנמצאים במרחק של כמה מאות מטרים -האם ניתן להתפלל במצב כזה?

תפילת גשמים בשמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי
תנו רבנן: מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף על האילנות בשביעית, מפני שיש בהן פרנסה לעניים

סוגי גשם בתפילת כהן גדול ובתפילותינו

הרב יהודה עמיחי
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שאם תהיה שנה זו שחונה תהיה גשומה, ולא יסור שבט מבית יהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכין לפרנסה, ואל תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים.

ועננו בורא עולם

הרב אברהם סוחובולסקי
הלכה שמורה לנו להוסיף בקשה מיוחדת לגשמים בכל יום מימות החורף בעת עצירת גשמים, לא מצאנו כתובה בשו"ע. במאמר זה נברר מהו מקור המנהג להוסיף בקשה זו, נעמוד על משמעותה.

'קוממיות לארצנו' או 'קוממיות בארצנו'

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם המברך ברכת המזון בארץ ישראל צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות לארצנו', או מכיוון שכבר הוא בארץ, צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות בארצנו'? שאלה זו נשאלת גם לגבי הברכה השנייה של קריאת שמע: 'והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו'. האם גם שם יש לומר 'בארצנו', בארץ ישראל?

"חזק חזק ונתחזק"

רבנים נוספים
לרגל סיום ספר ויקרא- מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")