נושאים נוספים

התפילה על החטופים- תפילה בעת צרה

הרב יצחק גרינבלט
דיון גדול אנו מוצאים בין הראשונים ובין הפוסקים ביחס למצוות התפילה, האם יש מצווה מהתורה להתפלל? האם יש שוני בין התפילה היום יומית לבין תפילה בעת צרה?

הכנת המנחות על ידי נשים

הרב עזריה אריאל
הכנת המנחות כוללת סדרה ארוכה של מעשים, בחלק מהמנחות או בכולן/ לאחר הכנות אלו מתחילה ההקרבה עצמה. נשים צדקניות שלומדות את סוגיית המנחות באופן עיוני ומעשי ומתרגלות את הכנתן, פנו למכון המקדש ושאלו: כשייבנה בית המקדש, האם נשים תוכלנה לעסוק בפעולות ההכנה?

רכיבה ללא אוכף

הרב יהודה הלוי עמיחי
בשו"ע נפסק שאין לרכוב על בהמה ללא אוכף, ונשאלה שאלה האם מספיקה חציצה בלבישת מכנסיים או צריך דווקא אוכף או שמיכה?

להתנער, להתרומם ולהרים

הרב אלישע וישליצקי
מתוך שנשענים באמת על אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו מוצאים את העוז והענווה להרים באמת את דגל ציון וירושלים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים

הרב עזריה אריאל
האם מותר יהיה לנכה בכיסא גלגלים להיכנס לעזרה (בטהרה גמורה במהרה בימינו), למרות ההלכה ש'אין ישיבה בעזרה'?

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

הרב הלל בן שלמה
לענ"ד, הרמב"ם אכן מבאר את הסוגיה בשבת באופן שונה מאשר ביארה רש"י, ושיטתו היא כפשטות דברי הגאון, שהכניסה בכיסא גלגלים לעזרה אסורה. אולם לא רק בדעת הרמב"ם יש לומר כן, אלא אף בדברי רש"י על סוגיה זו, איני רואה מקום לראיה להיתר הכניסה

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

הרב יעקב אפשטיין
עוד על כניסת נכה בכיסא גלגלים לעזרה, בתגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה לתגובות

הרב עזריה אריאל
תגובתי להלן היא הן לתגובת הרב יעקב אפשטיין והן לתגובת הרב הלל בן שלמה והכל ב'קציר האומר'.