לזכרם של גדולי תורה

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

הרב יעקב אריאל
דברי הספד על הרב שאול ישראלי זצ"ל שנכתבו ע"י הרב יעקב אריאל

סילוקם של צדיקים

מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל
אף אנו עומדים במצב של "הפלא ופלא". אבידה שאין לה תמורה, מי ומי ינהיג הדור? מי ומי ינהל הספינה ביד אמונים?

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל מופת לרב ארץ-ישראלי

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
ברוסיה הקומוניסטית עוצבה מסירות נפשו לתורה. ארץ הצבי, תחת שרביטו של הרב קוק זצ"ל, גידלה שעשועיה. אוי נא לה אמרה ירושלים כי איבדה ארץ חמדתה - דבריו של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א על פטירתו על הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

זהב הארץ דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי
"מו"ר היה ממורי ההלכה המובהקים של מכון התורה והארץ"- דבריו של הרב יהודה הלוי עמיחי על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה

הרב מרדכי גרינבלט
דבריו של הרב מרדכי גרינבלט על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

קורא הדורות

הרב יעקב אריאל
הרב קוק - גדול הוגי הדעות בישראל בדורות האחרונים - עלה ארצה לפני מאה שנה. כאן הגיעו הגותו המעמיקה ולשונו העשירה לשיא פריחתן. הדברים עומדים ברובם ברומו של עולם וכוחם יפה לדורו ולדורות.

על הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי
הקשר של הגר"מ אליהו לגוש קטיף ולמכון היה קשר חם ותמידי במשך שנים רבות. ממנו עצה, ממנו תושיה, ממנו עידוד והכוונה. בשורות אלו, באווירת הכאב על האבידה הגדולה, ניסינו לצמצם עצמנו במילים אלו, המעט מן המעט מדמותו ודרכו בקודש.

לע"נ מאיר פרנקל ז"ל – איש ישר דרך, עובד אדמה סקירת מאמריו של מדריך חקלאי

הרב יואל פרידמן
מאיר פרנקל ז"ל היה איש ישר דרך, 'דובר אמת בלבבו', ו'תוכו כברו'. הוא היה איש אדמה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו. יהיו דברים אלו לעילוי נשמתו הטהורה

תתן אמת-ליעקב לזכרו של הרה"ג יעקב ישעיה בלויא

הרב יהודה הלוי עמיחי
תכונת האמת המיוחדת שהייתה לרב בלויא זצ"ל, בצרוף מידותיו התרומיות וכישרון הזיכרון נדיר שניחן בהם, הם שנתנו לו את מעמדו המיוחד בתור אחד מעמודי ההוראה של ישראל לדורות.

'עשה לך רב'

הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל
ימי הקיץ בהם אנו מצויים מפגישים אותנו עם מסכת אבות, אותה נהגו לקרוא בשבתות הקיץ. בשני מקומות במסכת זו נאמר: 'עשה לך רב'. מה פשר הביטוי 'עשה לך רב'? האם מדובר על מנהג טוב, או שמא מדובר על חיוב?

עשרים שנה לעלייתו לגנזי מרומים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב יואל פרידמן
כבר עשרים שנה שאנו חסרים את מרן הגר"ש ישראלי, שעלה לגנזי מרומים ב- י"ט בסיוון תשנ"ה. הקדשנו את גיליון אייר-סיוון לזכרו של מורנו ורבנו זצ"ל, וביקשנו מהרבנים חברי המכונים השותפים לכתב העת לכתוב מאמרים הלכתיים בעקבות תורתו של רבנו.

הספדו של צדיק

הרב אהוד אחיטוב
זכרו של הראשון לציון הרה"ג עובדיה יוסף זצוק"ל.

העם לרמב"ם

הרב יצחק גרינבלט
כתבי היד של הרמב"ם על פירוש המשניות נחשפו ומוצגים בתערוכה חדשה בירושלים, וזו אולי סיבה טובה שוב להתבונן בנושא שעולה שוב ושוב, לימוד כתבי הרמב"ם, לימוד יומי במוסדות החינוך ולציבור הרחב, והאם להנגיש את הרמב"ם לעם?

הצומח והחי במשנת הרמב"ם

הרב יצחק גרינבלט
אורו של הרמב"ם ממשיך להאיר מאות בשנים אחר פטירתו. עמוד גדול קם לעם ישראל, עמוד שמאיר בתחומים שונים ומגוונים. בתורה, במדע, ברפואה ועוד ועוד. גדלותו בעושר דעת רחבה ומצד שני מרחק השנים והשוני הלשוני גורם פעמים לצורך בתרגום, בזיהוי ומימוש הדברים

לכתיבתו נלך- ידידיה מאיר כותב על סדרת הספרים בהוצאה המחודשת של מכון התורה והארץ

ידידיה מאיר
"בדרך אל עוד מאמר על אלי אוחנה מצאתי את עצמי מחשב מסלול מחדש" מתוך טורו של ידידיה מאיר בערוץ 7.