חול המועד

הלכות חול המועד למגדלי ירקות בחממה

הרב יגאל הדאיה
הלכות חולו של מועד, הם מן ההלכות הסבוכות שעליהן נכתב: "דינים דחול המועד נפישים (=רבים), ואין לעמוד על עיקרם אם לא בדקדוק גדול, כי חילוקיהם תלויים בשערה"

קטיף פרחים בחול המועד

הרב עזריאל אריאל
אני מתפרנס מגידול פרחים. הפרחים שאני מגדל מיועדים בעיקר לשיווק ביישובים שבסביבה הקרובה. האם מותר לקטוף אותם בחול המועד לשם כך?

נספח: בעניין קטיף פרחים בחוה"מ

הרב עזריאל אריאל והרה"ג יהושע י. נויבירט
חליפת מכתבים בין הרב עזריאל אריאל לבין הרה"ג יהושע י. נויבירט

שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים

הרב יאיר דרייפוס
באופן כללי אסורה מלאכה בחול המועד, פרט לחמישה עניינים: דבר האבד, צורכי אוכל נפש, פועל שאין לו מה לאכול, צורכי רבים, ושאר צורכי המועד, אם הם מעשה הדיוט

השקיה בחול המועד

הרב עזריאל אריאל
האם מותר לתכנת את המחשב (או את קוצב המים) בחול המועד, כך שלאחר מכן, בשעה שהוא פותח את הברז, ישקה את הצמחים שההשקיה אינה דרושה להם אלא להרווחה, עם הצמחים שהשקייתם היא "דבר האבד"?

השקאה בחול המועד (תגובה)

הרב יעקב אפשטיין
תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

גדרי "מלאכה" בחול המועד (תשובה להשגה)

הרב עזריאל אריאל
תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

העבודות המותרות והאסורות בחול המועד

לקראת ימי חול המועד הקרבים ובאים, נא להזכיר מהן העבודות שמותר לעשותן במשק בחול המועד, ומהן העבודות שאסור לעשותן?

הזרעה בחול המועד

שמואל מאיר
המאמר עוסק בהזרעת פרה בחול המועד

הזרעת בהמה בחול המועד

הרב עזריאל אריאל
ההזרעה מתבצעת כיום באופן מלאכותי, ע"י רופא וטרינר המגיע לרפת ומזריק את תאי הזרע לגופה של הפרה. האם מותר לבצע את הפעולה הזאת בימי חול המועד?