ברכות

ברכות הריח בצמחים ובפירות

הרב יעקב אפשטיין
ניגש אלי יהודי עם גבעולי שיח מעוצה אשר יש להם ריח טוב, ושאל איזו ברכה יש לברך עליו?

קדימה בברכת העץ

הרב אהוד אחיטוב
קערה מלאה בפירות - עם איזה פרי מתחילים? האם יש חיוב להקדים ברכת "בורא פרי העץ" לברכת "בורא פרי האדמה"? ומה הדין כשאחת הברכות היא על אחד משבעת המינים?

"הישן יתחדש והחדש יתקדש"

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם יש לברך עליהם שהחיינו בפירות שנמצאים כל השנה בשוק בעזרת קירור וכדו'? מה ההגדרה המדויקת לפרי חדש ומתי ברכת שהחיינו תהיה ברכה לבטלה?

חיוב הפרשת חלה כתוצאה מצירוף עם לחמים אחרים במקפיא

הרב אהוד אחיטוב
מה דינם של לחמים שנאפו מלכתחילה מכמות של קילו קמח כך שאין חיוב בחלה, אבל לאחר מכן נוספו ללחמים קפואים בפריזר?

כיצד מפרישים חלה מטונות של בצק?

מכון התורה והארץ
רבני תכנית "תורה וארץ" של מכון התורה והארץ סיירו במפעל בונז'ור בקריית גת וראו מקרוב כיצד מתנהלת הפרשת חלה בתעשיית המאפים

ברכת המצוות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
המאמר עוסק בענייני ברכות

ברורים בברכת האילנות

הרב אברהם סוחובולסקי
ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

עיון בברכת הלבנה

ר' אלעזר לרנר
לא מוזכר שצריך לברך על הלבנה בחדושה משמע שהיה ברור לתלמוד שצריך לברך, אלא כל השאלה היתה עד מתי מברכים?

האם ברכת מציב גבול אלמנה נוהגת בזמן הזה לדעת מרן השו"ע

הרב מאיר בר-אלי
מלבד החשיבות העקרונית בברור דעת מרן השו"ע, יש לברור זה חשיבות מעשית. כי אף שכמה אחרונים כתבו שברכה זו נוהגת בזמן הזה, רבים מאחינו בני ספרד נוהגים לפסוק כדעת מרן השו"ע, ולדידם דעת השו"ע בענין זה מכרעת

"קוממיות לארצנו" או "בארצנו"

הרב יהודה הלוי עמיחי
"קוממיות לארצינו" או "קוממיות בארצינו"? הנוסח הנכון לברכת המזון בארץ ישראל

ברכה בחנוכת בית כנסת חדש בארץ ישראל

הרב יהודה זולדן

תניא, בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה, שלו ושל אחרים - אומר הטוב והמטיב. האם יש לברך ברכה על חנוכת בית כנסת?

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובת הרב דב ליאור

הרב דוב ליאור
"ראשית ברצוני לשבח את הבירור הנאה והמקיף שערכת החל ממקורות הראשונים עד גדולי הפוסקים האחרונים כדרכה של תורה, בשקלא וטריא לפי כללי התלמוד. אולם לענ"ד קשה לקבל את מסקנתך שיש להקדים בברכות הנהנין פירות שביעית לפני שבעת המינים"

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובה

הרב יהודה לוי עמיחי
בתגובה למאמרו של הרב איתן קופיאצקי, כתבנו את הנראה לענ"ד. הדיון הוא בשתי שאלות: א. האם לקדושת פירות שביעית יש מעמד הלכתי, שבגינו יש להקדים פירות אלו לפירות שבעת המינים? ב. האם שייך לומר כאן שאין מעבירין על המצוות?

ברכת מציב גבול אלמנה

הרב יהודה הלוי עמיחי
מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

על מזבחך ועל היכלך עיון בברכת מעין שלוש

הרב יהודה הלוי עמיחי
בברכת מעין שלוש אנו מוסיפים על "מזבחך" וכן על "היכלך". תוספות אלו אינן מוזכרות בברכת המזון, בה אנו מתפללים רק "על הבית הגדול והקדוש". נשאלת השאלה מדוע הוסיפו את "מזבחך" ואת "היכלך" בברכת מעין שלוש, אף שהם אינם מצויים בברכת המזון?

דיני קדימה בברכות בפירות שביעית

הרב איתן קופיאצקי
האם יש להקדים בברכות את פירות שביעית לפירות משבעת המינים שאינם גידולי שביעית?