חנות מקוונת

ארון הספרים

חוות בנימין א מחיר:   0 ₪
מבצע:  40 ₪
משלוח: 5 ₪

חוות בנימין א

הרב שאול ישראלי

ספר "חוות בנימין" , מאת הגאון הרב שאול ישראלי ראש ישיבת מרכז הרב מאמרים בירורים ועיונים הלכתיים בענייני התורה והארץ התורה והמדינה התורה והמועדים, דיני תורה משפטי תורה אורחות תורה עיוני תורה.

חוות בנימין ב מחיר:   0 ₪
מבצע:  40 ₪
משלוח: 5 ₪

חוות בנימין ב

הרב שאול ישראלי

ספר "חוות בנימין" , מאת הגאון הרב שאול ישראלי ראש ישיבת מרכז הרב מאמרים בירורים ועיונים הלכתיים בענייני התורה והארץ התורה והמדינה התורה והמועדים, דיני תורה משפטי תורה אורחות תורה עיוני תורה.

ספר התרומה מחיר:   0 ₪
מבצע:  35 ₪
משלוח: 5 ₪

ספר התרומה

הרב יואל פרידמן

ספר התרומה - הלכות ארץ ישראל, של רבנו ברוך בר יצחק (תלמיד ר"י הזקן מבעלי התוספות) במהדורה חדשה עפ"י כתב יד לונדון, מתוך השוואה של כתבי יד אחרים. מתחת לטקסט הערות הכוללות ציוני מקורות וביאורים והערות שינויי גרסאות, ונוסף מבוא מקיף על הספר.

תרומת שמעון מחיר:   0 ₪
מבצע:  35 ₪
משלוח: 5 ₪

תרומת שמעון

הרב שמעון בירן

תרומת שמעון , אסופת מאמרים בענייני תרומות ומעשרות לזכר הרב שמעון בירן (בירנבאום) הי"ד, בהוצאת מכון התורה והארץ

מועדי הארץ מחיר:   0 ₪
מבצע:  25 ₪
משלוח: 5 ₪

מועדי הארץ

רבני מכון התורה והארץ

הלכות חול-המועד בחקלאות הרב עזריאל אריאל בהוצאת מכון התורה והארץ

חוקות הארץ כרך א מחיר:   0 ₪
מבצע:  40 ₪
משלוח: 5 ₪

חוקות הארץ כרך א

רבני מכון התורה והארץ

חוקות הארץ: הלכות כלאים לרמב"ם פרקים א-ד ; ועליהן ביאורים וחידושים מאת הראי"ה קוק ; בתוספת הלכות, עיונים ומראי מקומות שנכתבו ונערכו ע"י רבני מכון התורה והארץ.

ספר זרעים מבואר בינוני מחיר:   0 ₪
מבצע:  40 ₪
משלוח: 5 ₪

ספר זרעים מבואר בינוני

ביאור תמציתי ועכשווי לספר זרעים ברמב"ם, הביאור כולל גם התייחסויות לסוגיות אקטואליות, הביאור נכתב בשיתוף פעולה עם מפעל 'משנה תורה'.

ספר זרעים מבואר- שני כרכים קטנים מחיר:   0 ₪
מבצע:  40 ₪
משלוח: 5 ₪

ספר זרעים מבואר- שני כרכים קטנים

שני כרכים קטנים. ביאור תמציתי ועכשווי לספר זרעים ברמב"ם, הביאור כולל גם התייחסויות לסוגיות אקטואליות, הביאור נכתב בשיתוף פעולה עם מפעל 'משנה תורה'.

הלכות הארץ- הפרשת חלה וערלה מחיר:   0 ₪
מבצע:  15 ₪
משלוח: 2 ₪

הלכות הארץ- הפרשת חלה וערלה

רבני מכון התורה והארץ

קיצור הלכות חלה, ערלה, ונטע רבעי עם פסיקות המותאמות למגזר הפרטי, כולל עדכונים הלכתיים מהשנים האחרונות בשפה ברורה ושווה לכל נפש.

הלכות הארץ- תרומות ומעשרות מחיר:   0 ₪
מבצע:  15 ₪
משלוח: 2 ₪

הלכות הארץ- תרומות ומעשרות

רבני מכון התורה והארץ

קיצור הלכות תרומות ומעשרות עם פסיקות המותאמות למגזר הפרטי, כולל עדכונים הלכתיים מהשנים האחרונות בשפה ברורה ושווה לכל נפש.

הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    הבא